Kontakta oss

Här kan du hitta information om HPRC team-medlemmarna och ansluta dig till epostlistan.

Ilse Julkunen, Professor 

Ilse Julkunen är professor i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Ilse har forskat om ungas övergångar från skola till arbetsliv samt om mångfald och inklusion. Därtill är Ilse intresserad av metodologiska perspektiv inom praktikforskning och skrivit artiklar om olika forskningsangrepp och processer. Ilse delar ledarskapet av HPRC tillsammans med Maija Jäppinen.

Maija Jäppinen, Biträdande Professor

Maija Jäppinen är politices doktor och legitimerad socialarbetare, hon arbetar som biträdande professor i praktikforskning i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Hennes forskning fokuserar på yrkespraxis och verksamhetsmiljöer inom socialt arbete, särskilt i barn- och familjetjänster, könsbaserat våld, migration och flerspråkighet, och mänskliga rättigheter i socialt arbete. I HPRC är Maija en av de två vetenskapliga ledarna.

Aino Kääriäinen, Äldre universitetslektor

Aino Kääriäinen är doktor i samhällsvetenskap, docent och legitimerad socialarbetare, hon arbetar som äldre universitetslektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Aino har i sin forskning fokuserat på dokumentationens roll i socialt arbetes kunskapsproduktion, spridning av teoretisk kunskap i socialt arbete och praktikforskningens pedagogik. Aino leder ett forskningsprojekt som undersöker dokumentation ur perspektiven inkludering och klientsäkerhet i tjänster avsedda för barn (ASTULA-projektet, vilket är en del av HPRC).

Matilda Wrede-Jäntti, Universitetslektor

Matilda Wrede-Jäntti är universitetslektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Matildas forskning rör unga; arbetslöshet, övergångsskeden, mentala (o)hälsa och vardag. Matilda utför främst kvalitativa (om möjligt longitudinella) studier. Hon är teammedlem i HPRC. 

Tuuli Lamponen, Universitetslektor, HPRC Forskningskoordinator. 

Tuuli Lamponen är doktor i samhällsvetenskap och legitimerad socialarbetare, hon arbetar som universitetslektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet. I sin forskning har Tuuli behandlat socialarbetares och multiprofessionell utvärdering och beslutsfattning under barnskyddsklientskapets olika skeden. I HPRC fungerar Tuuli som forskningskoordinator. 

Katri Viitasalo, Universitetslektor

Katri Viitasalo är doktor i samhällsvetenskap och legitimerad socialarbetare, hon arbetar som universitetslektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet. I sin forskning har Katri behandlat bland annat ekonomiskt socialt arbete som ett arbetsfält, samt dess metoder inom vuxensocialarbete och familjesocialarbete. Därtill är Katri team-medlem i HPRC.

Nina Östman, Universitetslärare

Nina Östman är doktorand och socialarbetare. Hon arbetar som universitetslärare i praktikundervisning vid Helsingfors Universitet. I sin doktorandforskning granskar Nina emotioner som en del av relationell praktik i socialt arbete genom ett intersektionellt perspektiv. Nina är en del av HPRC:s team och deltar i planering av verksamheten med tyngndpunkt i frågor relaterade till praktikundervisningen.

Kaisa Pasanen, Utvecklingschef, Huvudstadsregionens kompetenscenter Socca

Kaisa Pasanen är politices magister och doktorand i socialt arbete. Kaisa arbetar som utvecklingschef på kompetenscentret inom det sociala området Socca och är team-medlem i HPRC. I sin doktorsavhandling studerar Kaisa multiprofessionellt samarbete i en social- och hälsovårdscentral. I HPRC har Kaisa planerings- och utvecklingsuppgifter. 

Fanny Södergran, Forskarsocialarbetare, Mathilda Wrede-institutet

Fanny Södergran är doktorand i socialvetenskaper och legitimerad socialarbetare, hon arbetar som forskarsocialarbetare inom Helsingfors stad och Mathilda Wrede-institutet. I sin forskning studerar Fanny sociala rättvisedimensioner i klimatkrisen från miljörörelsers perspektiv och posthumanistisk teoriutveckling i socialt arbetes vetenskapsfält. I HPRC har Fanny planerings- och utvecklingsuppgifter.

Ida Nikula, Forskarsocialarbetare, Mathilda Wrede-institutet

Ida Nikula är politices magister, legitimerad socialarbetare och forskarsocialarbetare inom Helsingfors stad och Mathilda Wrede-institutet. I HPRC har Ida planerings- och utvecklingsuppgifter. Ida är en av forskarna i forskningsprojektet Vardagseffekter i systemisk praxis – en multifallsstudie med främjan att utveckla hållbara och kunskapsdrivna välfärdstjänster, MULTIPRAX (2022–2024). 

Anslutning till epostlistan

Du kan ansluta dig till vår epostlista genom att lämna dina kontaktuppgifter här.