Kontakta oss

Här kan du hitta information om HPRC team-medlemmarna och ansluta dig till epostlistan.

Ilse Julkunen, Professor 

Ilse Julkunen är professor i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Ilse har forskat om ungas övergångar från skola till arbetsliv samt om mångfald och inklusion. Därtill är Ilse intresserad av metodologiska perspektiv inom praktikforskning och skrivit artiklar om olika forskningsangrepp och processer. Ilse delar ledarskapet av HPRC tillsammans med Maija Jäppinen.

Maija Jäppinen, Biträdande Professor

Maija Jäppinen är politices doktor och legitimerad socialarbetare, hon arbetar som biträdande professor i praktikforskning i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Hennes forskning fokuserar på yrkespraxis och verksamhetsmiljöer inom socialt arbete, särskilt i barn- och familjetjänster, könsbaserat våld, migration och flerspråkighet, och mänskliga rättigheter i socialt arbete. I HPRC är Maija en av de två vetenskapliga ledarna.

Matilda Wrede-Jäntti, Universitetslektor

Matilda Wrede-Jäntti är universitetslektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Matildas forskning rör unga; arbetslöshet, övergångsskeden, mentala (o)hälsa och vardag. Matilda utför främst kvalitativa (om möjligt longitudinella) studier. Hon är teammedlem i HPRC. 

 

Katri Viitasalo, Universitetslektor

Katri Viitasalo är doktor i samhällsvetenskap och legitimerad socialarbetare, hon arbetar som universitetslektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet. I sin forskning har Katri behandlat bland annat ekonomiskt socialt arbete som ett arbetsfält, samt dess metoder inom vuxensocialarbete och familjesocialarbete. Därtill är Katri team-medlem i HPRC.

 

Kaisa Palomäki, Utvecklingschef, Huvudstadsregionens kompetenscenter Socca

Kaisa arbetar som utvecklingschef på kompetenscentret inom det sociala området Socca och är team-medlem i HPRC. 

 

Fanny Södergran, Forskarsocialarbetare, Mathilda Wrede-institutet

Fanny Södergran är doktorand i socialvetenskaper och legitimerad socialarbetare, hon arbetar som forskarsocialarbetare inom Helsingfors stad och Mathilda Wrede-institutet. I sin forskning studerar Fanny sociala rättvisedimensioner i klimatkrisen från miljörörelsers perspektiv och posthumanistisk teoriutveckling i socialt arbetes vetenskapsfält. I HPRC har Fanny planerings- och utvecklingsuppgifter.

 

Katrina Silfvast , Forskarsocialarbetare, Mathilda Wrede-institutet

Katrina Silfvast är politices magister, legitimerad socialarbetare. Hon arbetar som  forskarsocialarbetare och utvecklingskonsult inom Helsingfors stad och Mathilda Wrede-institutet. 

 

Frida Westerback är doktorand i socialt arbete och legitimerad socialarbetare. Hon arbetar som universitetslärare vid Helsingfors universitet.  Fridas forsknings berör unga vuxnas övergångar till vuxenlivet och arbetslivet,, levnadsförlopp och stöd av professionella. Dessutom är Frida medlem i HPRC:s team.

Petra Malin
 

Anslutning till epostlistan

Du kan ansluta dig till vår epostlista genom att lämna dina kontaktuppgifter här.