Om oss

Som del av disciplinen socialt arbete vid Helsingfors universitet, är Helsinki Practice Research Centres (HPRC) mission att befrämja välfärd, delaktighet och jämlikhet. Vi förverkligar detta genom att i samarbete med olika aktörer bedriva praktikrelevant forskning i socialt arbete, samt stödja användningen av forskningsbaserad kunskap.

Våra huvuduppgifter är: 

  • bedriva högklassig forskning i nära samarbete med praktiken
  • stärka interaktiv kunskapsförmedling
  • utveckla metodologin inom praktikforskning i socialt arbete
  • stödja socialarbetarna att bedriva forskning i det egna praktiska arbetet
  • sammanföra aktörer intresserade av praktikforskning
Bakgrund

HPRC bygger på Heikki Waris- och Mathilda Wrede institutens 20-åriga verksamhet med långvariga kontakter till praktikens olika aktörer. HPRC sammanför två mindre institutioners forskningsverksamhet och skapar en ny trespråkig forskningsmiljö med strävan att vidareutveckla praktikforskning både nationellt och internationellt.

Angreppssätt

Det karaktäristiska för forskning inom HPRC är nära praktikrelationer och forskningssamarbete. Forskningen planeras och bedrivs med forskare och aktörer, så som professionella i socialt arbete, serviceanvändare, erfarenhetsexperter, ledare och civilsamhällesaktörer. De kollaborativa forskningsprocesserna strävar till att befrämja delaktighet och välmående och gagna utvecklingen av inklusiv och jämlik välfärdsservice. De olika aktörerna på fältet har en central roll att tillsammans med forskarna definiera forskningsfrågor, genomföra forskning, tolka forskningsresultat samt att tillämpa dem i det praktiska arbetet. Den nära kopplingen till praktiken möjliggör att tillsammans identifiera forskningsbehov i aktuella och nya fenomen. Forskningen är adaptiv och multimetodisk. Centret befrämjar forskningssamarbete över vetenskapsområden.