Lämplighetsbedömning
Antagningen till psykoterapeututbildningen grundar sig på lämplighetsbedömning. Beroende på utbildningsprogram kallas antingen alla ansökningsbehöriga eller en del av dem till en lämplighetsbedömning. När alla ansökningsbehöriga sökande inte kan kallas till lämplighetsbedömningen, väljs de som kallas in enligt poängen för ansökningsdokumenten.
Beslut om ansökningsbehörighet och kallelse till lämplighetsbedömning meddelas per e-post senast 31.3.2023.

Beroende på utbildningsprogram kallas antingen alla ansökningsbehöriga eller en del av dem till en lämplighetsbedömning. När alla ansökningsbehöriga sökande inte kan kallas till lämplighetsbedömningen, väljs de som kallas in enligt poängen för ansökningsdokumenten.

I följande utbildningsprogram kallas alla ansökningsbehöriga sökande till lämplighetsbedömningen:

 • Aikuisten psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus
 • Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelma
 • Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma
 • Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma

I följande utbildningsprogram utförs ett förval:

 • Kognitiivinen aikuisten yksiköpsykoterapian koulutusohjelma Utbildningsprogram i kognitiv individuell för vuxna (upp till 40 sökande kallas till intervjun till den finskspråkiga gruppen och upp till 40 sökande till den svenskspråkiga gruppen)
 • Kognitiivis-analyyttinen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (upp till 88 sökande kallas till intervjun)
 • Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa (upp till 48 sökande kallas till intervjun)
 • Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (upp till 54 sökande kallas till intervjun)
 • Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (upp till 26 sökande kallas till intervjun)

I dessa utbildningsprogram de första som kallas in är de sökande som gett högsta prioritet åt utbildningsprogrammet Om alla förstahandssökande inte kan kallas till lämplighetsbedömningen, rangordnas de enligt poängen för ansökningsdokumenten. Om de förstahandssökande är färre än antalet sökande som kan kallas till lämplighetsbedömningen, kallas också andrahandssökande i en rangordning som följer ansökningsdokumentens poängsättning. Om de första- och andrahandssökande är färre än antalet sökande som kan kallas till lämplighetsbedömningen, kallas också tredjehandssökande i en rangordning som följer ansökningsdokumentens poängsättning

Ansökningsbehörighet betyder inte automatisk att du blir inbjuden till lämplighetsbedömningen om du bara har sökt till utbildningsprogram där inte alla behöriga sökande kan intervjuas. Du kan också bli inbjuden till lämplighetbedömningen för mer än ett utbildningsprogram. Beslut om ansökningsbehörighet och kallelse till lämplighetsbedömning meddelas per e-post senast 31.3.2023.

Man kan få 0-40 poäng för ansökningsdokument enligt följande:

1) Examen som ger ansökningsbehörighet (0-20 poäng)

 • 20 poäng: medicine licentiat eller psykologie magister
 • 15 poäng: högre högskoleexamen i vilken det ingår eller utöver vilken den sökande skaffat sig behörighet som socialarbetare
 • 10 poäng: annan högre högskoleexamen, sjukskötare YH eller psykiatrisk sjukskötare på institutnivå
 • 0 poäng: annan yrkeshögskoleexamen

2) Arbetserfarenhet (0-20 poäng)

 • 20 poäng: lämplig arbetserfarenhet minst 15 år (180 månader)
 • 17 poäng: lämplig arbetserfarenhet minst 10 år (120 månader)
 • 12 poäng: lämplig arbetserfarenhet minst 8 år (96 månader)
 • 7 poäng: lämplig arbetserfarenhet minst 5 år (60 månader)
 • 2 poäng: lämplig arbetserfarenhet minst 3 år (36 månader)
 • 0 poäng: lämplig arbetserfarenhet under 36 månader

Vid jämna poäng prioriteras i första hand den sökande som fått de högsta poängen för sin arbetserfarenhet.

Inbjudningarna till lämplighetsbedömningen kommer att skickas i början av april. Inbjudan skickas och lämplighetsbedömningen görs av den samarbetsorganisation med vilken Helsingfors universitet genomför den utbildningen. Inbjudan ger instruktioner för inlämning av förhandsuppgifter eller annat material och intervjutid eller instruktioner för bokning av intervjutid. OBS! Bifoga inte det material som krävs för lämplighetsbedömningen till ansökningshandlingarna.

Lämplighetsbedömning är avgiftsbelagd. Betalningsinstruktioner ges i inbjudan till intervjun. Den sökande betalar för varje lämplighetsbedömning som han/hon deltar i.

Bedömningens utformning, pris och material som krävs för lämplighetsbedömningen varierar något mellan utbildningsprogrammen. År 2023 kommer lämplighetsprövningar att genomföras enligt följande:

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma Utbildningsprogram i kognitiv individuell psykoterapi för vuxna

 • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
 • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: självbiografi och CV
 • Lämplighetsbedömningens pris: 200 eur

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa

 • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
 • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: CV och förhandsuppdrag
 • Lämplighetsbedömningens pris:200 eur

Kognitiivis-analyyttinen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Form av lämplighetsprov: individuell intervju och ljudinspelat kundmöte
 • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: självbiografi, CV och ljudinspelning av ett kundmöte
 • Lämplighetsbedömningens pris: 200 eur 

Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
 • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: förhandsuppgift
 • Lämplighetsbedömningens pris: 120 euroa

Aikuisten psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus

  • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
  • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: CV, självbiografi och bevis på eventuell egen psykoterapi
  • Lämplighetsbedömningens pris: 240 eur

  Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

  • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
  • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: självbiografi
  • Lämplighetsbedömningens pris: 180 euro

  Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

  • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
  • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: CV, självbiografi och bevis på eventuell egen psykoterapi
  • Lämplighetsbedömningens pris: 240 eur

  Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelma

  • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
  • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: CV och självbiografi med fokus på familje- och relationsrelationer
  • Lämplighetsbedömningens pris: 240 eur

  Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma

  • Form av lämplighetsprov: individuell intervju och gruppintervju
  • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: självbiografi och CV
  • Lämplighetsbedömningens pris: 100 eur

   

   

  Lämplighetsbedömningen ger sammanlagt 1–100 poäng i alla utbildningsprogram enligt följande poängsättning:

  1. Motivation att genomföra utbildningen: 0–20 poäng
  2. Allmänna och praktiska förutsättningar för att slutföra utbildningen: 0–20 poäng
  3. Förmåga till självreflektion: 0–20 poäng
  4. Interaktionsförmåga: 0–20 poäng
  5. Annan personlig lämplighet: 0–20 poäng.

  För att kunna bli antagen till utbildningen ska den sökande ha fått sammanlagt minst 50 poäng i lämplighetsbedömningen och mer än 0 poäng för vart och ett av de fem kriterierna.

  Förmågan att slutföra studierna (språkkunskaper och datatekniska färdigheter) samt möjligheten att utföra patientarbete bedöms i samband med lämplighetsbedömningen. Om de här färdigheterna och möjligheten att utföra patientarbete visar sig vara otillräckliga kan den sökande inte bli antagen till utbildningen.

  Om två sökande får samma antal poäng vid lämplighetsbedömningen, avgörs deras inbördes ordning i första hand på basis av poängen för ansökningsdokumenten vid förhandsurvalet och i andra hand på basis av poängen för utbildningsmotivation.