Studera naturvetenskaper vid Helsingfors universitet

Campus Gumtäkt, hem för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, är ett av Nordens störa samlingspunkter för naturvetenskaper. Fakulteten har över 5000 studerande och 1200 anställda. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten erbjuder också undervisning på svenska.

De som utexamineras från oss är experter inom sitt område och är efterfrågade både i den akademiska världen och i arbetslivet.
Bekanta dig med kandidatprogrammen
Hurdant är det att studera i Gumtäkt?

Campus Gumtäkt är en stark gemenskap med ett aktivt studieliv. Varje utbildningsprogram har en egen ämnesförening, dessutom finns det tvärvetenskapliga studentföreningar. De svenskspråkiga studerandena har också en egen ämnesförening, Spektrum. Du kan läsa mer om föreningarna på fakultetens sidor.

På Campus Gumtäkt finns också Helsinki Incubators, ett program med fokus på företagssamarbete, innovationsekosystem, entreprenörskap och kommersialisering av forskning. Du kan läsa mer om programmet på engelska på Helsinki Incubators sidor. 

Studera på svenska
Bekanta dig med Campus Gumtäkt
Livet efter studierna – läs vad våra alumner jobbar med