Studera naturvetenskaper vid Helsingfors universitet
Campus Gumtäkt, hem för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, är ett av Nordens störa samlingspunkter för naturvetenskaper. Fakulteten har över 5000 studerande och 1200 anställda. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten erbjuder också undervisning på svenska.

De som utexamineras från oss är experter inom sitt område och är efterfrågade både i den akademiska världen och i arbetslivet.
Bekanta dig med kandidatprogrammen
Bekanta dig med Campus Gumtäkt
Livet efter studierna – läs vad våra alumner jobbar med