Undervisning och studier

Studierna på Campus Gumtäkt fördjupar dig i naturvetenskapernas breda spektrum och deras mångsidiga forskningsobjekt. Här lär du dig de vetenskapliga grunderna och tar del av de senaste vetenskapliga rönen i en trivsam studiegemenskap. De som utexamineras från oss är experter inom sitt område och är efterfrågade både i den akademiska världen och i arbetslivet.
Undervisning med världens bästa för ögonen

Campus Gumtäkt är ett av de största naturvetenskapliga kompetensklustren i Norden. Hos oss kan du avlägga kandidatexamen, filosofie magisterexamen och filosofie doktorsexamen i naturvetenskaper. Vi har sju inhemska och ett internationellt kandidatprogram samt tolv internationella magisterprogram. Dessutom utbildar vi lärare i matematik, fysik och kemi, och tillhandahåller ett mångsidigt urval öppna nätkurser som också passar dig som redan förvärvsarbetar.

Kvaliteten på vår undervisning tryggas av fakultetens mångvetenskapliga forskning. Våra lärare tillhör de främsta inom sina områden. Många av våra studenter arbetar vid universitetet och i forskningsgrupper redan under sin studietid.

Läs mer om undervisning vid fakulteten!

Se även