Kontinuerligt lärande och nätstudier

En stor del av kurserna som hör till utbildningsprogrammen vid Matematiska och naturvetenskapliga fakulteten finns också tillgängliga för andra än examensstuderande. Med öppna kurser kan du uppdatera ditt kunnande och förbättra din ställning på arbetsmarknaden, eller bereda väg för examensstudier. Den här sidan innehåller information om de många möjligheterna med kontinuerligt lärande.

Vi i Gumtäkt tror starkt på öppenhet och jämlik tillgång till vetenskapliga data. Därför erbjuder vi en bred samling kurser inom det matematiska och naturvetenskapliga området även för andra studier än sådana som leder till examen. Du kan studera våra läroämnen till exempel vid Öppna universitet eller på öppna nätkurser (mooc). Våra forskare föreläser också regelbundet på Tankehörnans evenemang som är öppna för alla och på offentliga Studia Generalia-föreläsningar.

De öppna nätkurserna utgör en betydande del av fakultetens utbud för kontinuerligt lärande. Vi har till exempel över 30 öppna kurser inom datavetenskap, och kurserna kan också bereda väg för examensstudier.