Forskning

Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten undersöker man de djupaste frågorna inom matematik, fysik, kemi, datavetenskap samt geografi och geovetenskaper. Vårt forskningsgrepp är mångvetenskapligt. Vår även internationellt ansedda forskning har fyra fokusområden: Global förändring: från observationer till insikt och handling, Lösningar för hållbar utveckling, Från data till insikt och AI.
Läs mer om vår verksamhet