Forsk­ning

Grundforskningen vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten håller hög internationell kvalitet. Vi forskar i ren matematik och de djupaste vetenskapliga frågorna. En stor del av forskningen fokuserar också på att lösa vår tids stora globala problem.

Resultaten av forskningen inom fakultetens fyra fokusområden, Atmosfären och klimatförändringen, Material och naturtillgångar, Matematisk analys - algoritmer - program och Dynamiska system från big bang till samhälle, sprids aktivt i samhället i samarbete med offentliga och andra typer av forskningsorganisationer och företag av olika storlek. Öppen vetenskap ger också nya möjligheter till forskningssamarbete och till att skapa nätverk.

Extern finansiering är en av forskningens grundförutsättningar och samtidigt en kvalitetsmätare. Fakultetens forskare och forskningsgrupper har haft stor framgång i anskaffningen av den mest eftertraktade forskningsfinansieringen (Finlands Akademis spetsforskningsenheter, akademiprofessorer, ERC-finansiering m.m.).

Läs mer om forskningen