Samarbete

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vill tillgängliggöra forskningsresultaten och universitetsgemenskapens kunnande för samhällets behov. Läs mer om våra tjänster och ta kontakt!
Samarbetsenheter

Fakultetens forskare deltar aktivt i forskningssamarbete över universitetsgränserna. Den matematisk-naturvetenskapliga forskningen ger möjligheter till företagssamarbete, utveckling av undervisningsmetoder och popularisering av vetenskap.