Utbildningsutbudet

Naturvetare behövs! Hos oss studerar du i nära samarbete med toppforskare inom våra vetenskaper. Vår utbildning ger våra studerande en utmärkt vägkost till arbetslivet. På den här sidan finner du information om examensstudier.

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du ta examen för kandidat i naturvetenskaper, filosofie magister och filosofie doktor. Du kan också studera till lärare i naturvetenskapliga ämnen, så vi har sammanlagt sju finskspråkiga kandidatprogram. Dessutom har vi ett engelskspråkigt kandidatprogram, Bachelor's Programme in Science. Vi har sammanlagt 13 internationella magisterprogram, och dessutom kan man erlägga magisterexamen för ämneslärare i fysik, kemi och matematik. Fortsatta studier kan man idka inom ett av de sju doktorsprogrammen i den naturvetenskapliga forskningsskolan.

Länkarna nedan för dig vidare till utbildningsprogrammen i olika vetenskaper. Helsingfors universitets alla kandidat-, magister- och doktorandprogram samt med öppna universitetets studieutbud hittar du i utbildningssökningen.

Hur är det att studera?

Gumtäkt är ett socialt campus, där man inte behöver vara rädd för professorn och där vi stöder varandras välmående. Enligt den studentfeedback vi har fått är vi också ett pluralistiskt samfund där diversitet värderas högt.

Läs om undervisningen och studielivet i Gumtäkt!

Hurdan anställning leder vår utbildning till?

Våra studerandes kunskaper behövs både i den offentliga sektorn och affärslivet. De som utexamineras från oss arbetar i många olika yrken, som fysiker, meteorologer, mjukvaruarkitekter, försäkringsmatematiker, lärare och forskare. Många söker sig också till en akademisk karriär.

Enligt vår karriäruppföljning kommer studerande från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten mycket bra in i arbetslivet. Fem år efter utexamineringen hade 94 % av dem anställning. Medianlönen var 3900 € i månaden. Omkring hälften av de utexaminerade arbetade på företag. Arbetets natur kan bäst beskrivas som förvaltnings-, utvecklings- och planeringsuppgifter samt forskning.

Vi håller kontakt med dem som utexaminerats via vår livliga alumnverksamhet!