Kontaktuppgifter

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten finns på Campus Gumtäkt, bara fyra kilometer från Helsingfors centrum.

Adress (Physicum):

PB 64, Gustaf Hällströms gata 2
00014 Helsingfors universitet

Exactum: 
PB 68, Pehr Kalms gata 5 
00014 Helsingfors universitet

Chemicum: 
PB 55, A. I. Virtanens plats 1
00014 Helsingfors universitet

Telefon: +358 (0) 2941 911 (växel)

Man kommer enkelt till Gumtäkt med kollektivtrafik. Planera din resa till Gumtäkt med HRT:s reseplanerare.

 

Du hittar dekanen och prodekanerna för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på sidan för Ledning.

Studentservice på campus Gumtäkt:

PB 64, Gustaf Hällströms gata 2, Physicum (2. våningen)
00014 Helsingfors universitet
E-post: kumpula-student(at)helsinki.fi
Telefon: 02941 50066 

Om du planerar att söka till Ma­te­ma­tisk-na­tur­ve­ten­skap­li­ga fakulteten, kontakta universitetets Ansökningsservicen.

Studentservicen betjänar alla studeranden vid universitetet.

Personaltjänster: hr-kumpula@helsinki.fi
Tjänster för undervisning och studenter : kumpula-student@helsinki.fi
Experterna i forskningsfinansiering: researchfunding-services@helsinki.fi
Kommunication och samhällsrelationer: comms-kumpula@helsinki.fi
Allmän förvaltning: admin-kumpula@helsinki.fi

Doktorsavhandling: sci-phd-thesis@helsinki.fi

Campusbiblioteket i Gumtäkt erbjuder informationstjänster inom matematik och naturvetenskaper och är en lärmiljö för studerande, lärare, forskare och alla som är intresserade av vetenskap.

Vid Vetenskapsutbildningscentret bedrivs forskning, utveckling och förverkligande av vetenskapsfostran över vetenskapsgränser för barn och unga, samt utbildning av lärare till stöd för den.

Universitetets kommunikation hjälper journalister och massmedier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar information om forskningen vid universitetet, hjälper journalister hitta rätt personer för en intervju, tillhandahåller bildmaterial till medierna och ordnar evenemang och sammankomster.

Kommunikationsenhetens kontaktuppgifter

Ge oss feedback om sidornas innehåll: comms-kumpula@helsinki.fi

Tekniska problemen: webmaster@helsinki.fi

Helsingfors universitet tar emot i första hand e-fakturor. Mer information om e-fakturor här.