Fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands största naturvetenskapliga fakultet mätt i antal lärare och studenter. Fakulteten baserar sig på matematisk-naturvetenskaplig grundforskning, som tillämpas och kompletteras av geografi och geologi.
Avdelningar och enheter
Karriär vid universitetet

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är ett innovativt och internationellt vetenskapssamfund. Vår samhälleliga inverkan är stor och vi skapar kontakter över hela världen. Se våra lediga anställningar, läs mer om universitetet som arbetsgivare och kom med!

Ansökningsanvisningar för professurer och docenturer

Det finns särskilda anvisningar för ansökningar som gäller undervisnings- och forskningsuppgifter samt titeln docent. Läs anvisningarna innan du lämnar in din ansökan!