Undervisningen vid fakulteten

Den naturvetenskapliga undervisningen vid vår fakultet baserar sig alltid på den senaste forskningen. Vi utvecklar också nya inlärningssätt samt metoder att stöda de studerande i att tillägna sig nya saker på det bästa möjliga sättet. På denna sida finner du information om våra undervisningsmetoder och utvecklingen av undervisningen.
Mångsidig undervisning på föreläsningar, i laboratorier och på fältkurser

Undervisningen vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten siktar på att våra studerande uppnår en bred förståelse för naturvetenskap och färdigheter i att tillämpa den på många vis inom olika samhällsområden. Våra forskare undervisar och våra lärare forskar, så undervisningen har alltid fingret på vetenskapens puls.

Vår undervisning kombinerar teori och experiment på många sätt. Vi undervisar via föreläsningar, smågrupper och i laboratorier. Fältkurser eller arbete vid våra forskningsstationer ingår i många studieavsnitt. Vi kombinerar distans- och närundervisning flexibelt. På campus utnyttjar vi också VR-undervisning. Många studerande gör sin avhandling som en del av arbetet vid en riktig forskningsgrupp. Den mångvetenskapliga forskningen i Gumtäkt ger också upphov till helt nya kurser.

Kurser och rekryteringsevenemang som organiseras i samarbete med företag stöder våra studenters arbetssökning. Över 1000 studerande och tiotals företag deltar årligen i rekryteringsevenemanget Kumpulan Potentiaali, som anordnas av studeranden på campus.

Föregångare i webbundervisning och vetenskapsforskning

I MOOC-centret utvecklar vi nya sätt att undervisa öppet och skalbart på webben. Vi erbjuder ett stort utbud öppna webbkurser som kan införlivas i en examen, men också passar andra, som t.ex. de som redan är i arbetslivet. Vår mest populära kurs är den prisbelönta Elements of AI, som redan har haft en miljon deltagare runt hela världen.

Klubbarna och lägren som vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet organiserar inspirerar barn och unga, och lockar dem till forskningsvärlden, med våra lärarstuderande som handledare. Vetenskapsfostran utvecklas konstant med grund i forskningen. Den första professorn i naturvetenskaplig vetenskapsfostran i Finland arbetar hos oss. Skolklasser och elevgrupper får bekanta sig med vår forskning och undervisning genom studiebesök till LUMA-vetenskapsklasserna. Vi arrangerar t.o.m. födelsedagsfester i vetenskapsklasserna!

Vi inspirerar groende naturvetenskapare med vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet genom att erbjuda gymnasister vetenskapliga studier och modeller för vetenskapligt arbete inom olika ämnen. Vårt gymnasiesamarbete kommer att fördjupas vidare då naturvetenskapsgymnasiet blev färdigt på Campus Gumtäkt.

Stöd för kvalitativ undervisning

Vi stöder vår undervisningspersonals yrkeskunnighet med många former av pedagogisk utbildning och stöd för webbpedagogik. Det finns t.ex. utbildning i planering av undervisning, utvärdering av inlärning, och handledning. Alla våra lärare skapar en plan för sin egen pedagogiska utveckling. Målsättningen är att alla som undervisar vid fakulteten skall utvecklas både som forskare och lärare. Du kan läsa mera ur vi stöder och utvecklar undervisningen i ScienceEd-teamets blogg (på finska).

Varje undervisningsprogram har sina egna arbetsgrupper för utveckling av undervisningen, och vi organiserar också gemensamma utvecklingsdagar och workshoppar. I Gumtäkt fungerar också ett nätverk för topplärare, Lärarnas akademi.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är ett mångformigt arbets- och studiesamfund, där vi uppmuntrar och hjälper varandra. En tredjedel av personalen är från något annat land än Finland, och tillsammans företräder vi 60 olika nationaliteter. På campus studerar många utbytesstudenter, och vi erbjuder också många möjligheter för våra studerande att resa till utländska universitet.

Läs intervjuer med våra lärare (på finska)