Om fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands största naturvetenskapliga fakultet mätt i antal lärare och studenter. Fakulteten baserar sig på matematisk-naturvetenskaplig grundforskning, som tillämpas och kompletteras av geografi och geologi. Tack vare vår starka forskningsinfrastruktur och våra internationellt meriterade forskare bedriver vi högklassig forskning. Som bevis på detta bland annat publicerade vi 1 460 vetenskapliga artiklar och hade 18 ERC-finansierade spetsforskningsprojekt 2018.

En annan av vår fakultets styrkor är mångsidiga studiemöjligheter. Vi erbjuder 7 kandidatprogram, 13 magisterprogram och 6 doktorandprogram. Antalet studenter är för närvarande 4 675. År 2018 utexaminerades 347 kandidater, 297 magistrar och 71 doktorer från vår fakultet.

Läs mer om oss via länkarna nedan!