Ledning

Fakulteten leds av dekanus, som väljs för fyra år åt gången. Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för dess ekonomi, allmänna verksamhet, samt förverkligande av personalförvaltningen enligt universitetets personalpolitk tillsammans med en utvecklingschef och förvaltningscheferna. De avdelningar vid fakulteten leds av prefekter, som väljs för fyra år åt gången.
Dekanus

Sasu Tarkoma
Professor i datavetenskap

Ansvarsområden: innovationer

Dekan sekreterare: service koordinator Taina Hardén
tel. 02941 50502, 0503159915
ml-dekaani@helsinki.fi

PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2)
00014 Helsingfors universitet

Prodekaner

Samuli Siltanen
Professor i industrimatematik

Ansvarsområden: samverkan med samhället, kommunikation, vetenskapsfostran och alumnverksamhet

@SamuliSiltanen

Gareth Law
Professor i radiokemi

Ansvarsområden: doktorsutbildning, hållbar utveckling och internationalitet

Sami Moisio
Professor i regionplanering och -politik

Ansvarsområden: kandidat- och magisterundervisning

Minna Palmroth
Professor i beräkningsrymdfysik

Ansvarsområden: forskning, forskningsinfrastruktur, företagssamarbete och digitalisering

@MinnaPalmroth

Hanna Vehkamäki
Professor i beräkningsbaserad aerosolfysik

Ansvarsområden: välbefinnande, jämlikhet, tvåspråkighet, lokaler och säkerhet

@hanna_vehkamaki

Fakultetsrådet

Fakultetsrådets sammansättning, uppgifter, mötestider och -protokoll finns på universitetets intranet (kräver inloggning med universitetets användarkoder). Mötesprotokoll publiceras efter de blivit justerade. Man kan be fakultetsrådets sekreterare om att få se mötesprotokoll.