Ledning
Fakulteten leds av dekanus, som väljs för fyra år åt gången. Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för dess ekonomi, allmänna verksamhet, samt förverkligande av personalförvaltningen enligt universitetets personalpolitk tillsammans med en utvecklingschef och förvaltningscheferna. De avdelningar vid fakulteten leds av prefekter, som väljs för fyra år åt gången.
Dekanus

Kai Nordlund
Professor i beräkningsmaterialfysik

  • Fakultets förvaltningen och tvåspråkighet frågor

@kai_nordlund
ml-dekaani@helsinki.fi

Dekan sekreterare: service koordinator Taina Hardén
tel. 02941 50502, 0503159915

PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2)
00014 Helsingfors universitet

Prodekaner

Marja-Liisa Riekkola
Professor i analytisk kemi

Ansvarsområde: forsk­ning och forsk­nings­in­fra­struk­tur

marja-liisa.riekkola@helsinki.fi
tel. 0294150268

PB 55 (A. I. Virtanens plats 1)
00014 Helsingfors universitet

Samuli Siltanen
Professor i industrimatematik
@SamuliSiltanen

Ansvarsområde: sam­hälls­re­la­tio­ner, kommunikation och jäm­ställd­hets­frå­gor

samuli.siltanen@helsinki.fi
tel. 0294151420

PB 68 (Pietari Kalms gata 5)
00014 Helsingfors universitet

Hannu Toivonen
Professor i datavetenskap
@haba_tt

Ansvarsområde: un­der­vis­ning och in­ter­na­tio­na­li­tet

hannu.toivonen@helsinki.fi
tel. 0294151148

PB 68 (Pietari Kalms gata 5)
00014 Helsingfors universitet

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvoston kokoonpano, tehtävät, kokousajat ja -pöytäkirjat löytyvät intranetistä (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla). Pöytäkirja tallennetaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirjan voi pyytää nähtäväkseen tiedekuntaneuvoston sihteeriltä.