Ledning

Fakulteten leds av dekanus, som väljs för fyra år åt gången. Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för dess ekonomi, allmänna verksamhet, samt förverkligande av personalförvaltningen enligt universitetets personalpolitk tillsammans med en utvecklingschef och förvaltningscheferna. De avdelningar vid fakulteten leds av prefekter, som väljs för fyra år åt gången.

Paula Eerola

  • Fakultets förvaltningen och tvåspråkighet frågor

Professor i fysik
@PaEerola

ml-dekaani@helsinki.fi

Dekan sekreterare: service koordinator Taina Hardén
tel. 02941 50502, 0503159915