Universitetsportfölj

Uni­ver­si­tets­port­följ för an­sök­ning­ar om un­der­vis­nings- och forsk­nings­upp­gif­ter.

En universitetsportfölj (portfolio) skall utarbetas separat för varje ansökan. Fakulteten önskar att portföljens totalomfång (exkl. publikationsförteckning) inte överstiger 10 sidor.

Universitetsportföljen ska lämnas på engelska, se anvisningar.