Jobba hos oss

Sökande av undervisnings- eller forskningsbefattningar ombeds till sin ansökan bifoga en universitetsportfölj. Den sökande kan lämna in en finsk-, svensk- eller engelskspråkig portfölj. Till ansökningar som gäller professorsbefattningar bör man lämna en engelskpråkig portfölj.

Tilläggsuppgifter fås från fakultetens kansli och på e-postadressen hr-kumpula@helsinki.fi.

De internationella personaltjänsterna, International Staff Services, hjälper personer som kommer till Finland, som ska åka utomlands, samt deras stödpersonal. Tjänsten finns till för att göra det så smidigt som möjligt att göra sig hemmastadd i Finland, samt att åka utomlands. Dessutom stöder den internationella personalservicen universitetsenheterna med att sköta personalfrågor. 

Helsingfors universitet är en arbetsplats med mer än 8 000 anställda där det finns olika möjligheter att göra karriär såväl inom undervisning och forskning som i stödtjänster och expertuppdrag. Läsa mer om karriärmöjligheterka och universitetet som arbetsgivare