Forskningen vid institutionen är högt uppskattad internationellt, och den är indelad i tre forskningsprogram: Materialkemi, Molekylvetenskap, samt Syntes och analys.