Tjänster och samverkan vid avdelningen för kemi

Behöver du mättjänster eller lokaler för ditt företag? Är du intresserad av utbildning eller forskningssamarbete? Här får du mer information om samarbetsmöjligheterna med avdelningen för kemi.
Kemiklassen Gadolin

Kemiklassen Gadolin vid avdelningen för kemi har en mångsidig och interaktiv inlärnings-, utvecklings- och forskningsmiljö som erbjuder fascinerande upplevelser för skolor och läroanstalter. Målet är att öppna upp ämnet kemi genom att stödja lärande och undervisning i ämnet, öka intresset för kemi, öka medvetenheten om det kemiska områdets stora bredd, informera om studie- och karriärmöjligheter inom området samt ge upplevelser i samband med inlärningssituationen.

VERIFIN

VERIFIN grundades 1994 som en fortsättning på forskningsprojektet Kemiallinen Ase (CW-projektet), som hade inletts 1973. VERIFIN stöder övervakningen av förbudsavtalet mot kemiska vapen genom att utveckla forskningsmetoder för kemiska stridsmedel och genom att ordna utbildningar inom området.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av finska utrikesministeriet.