VERIFIN

VERIFIN är en enhet vid avdelningen för kemi vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

VERIFIN grundades 1994 som en fortsättning på forskningsprojektet Kemiallinen Ase (CW-projektet), som hade inletts 1973. VERIFIN stöder övervakningen av förbudsavtalet mot kemiska vapen genom att utveckla forskningsmetoder för kemiska stridsmedel och genom att ordna utbildningar inom området.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av finska utrikesministeriet.