Studera kemi

Det krävs kemi för att lösa de stora frågorna i världen. Kemi behövs då man tar fram nya material, studerar egenskaperna hos olika ämnen, utvecklar framställningsmetoder, separerar och identifierar ämnen, eller söker reningsmetoder och utför kvalitetskontroll. När du studerar hos oss får du förutsättningar att arbeta både som forskare, lärare och inom kemiindustrin.

Vid avdelningen för kemi kan du gå kandidatprogrammet i kemi. Dessutom kan du avlägga kandidatexamen för ämneslärare.

I kandidatprogrammet i kemi avlägger du kandidatexamen i naturvetenskaper som ger förutsättningar att fortsätta i flera olika magisterprogram. När du har avlagt din examen kan du fortsätta dina studier i magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper, magisterprogrammet i materialforskning, magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper eller magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder. Alternativt kan du söka t.ex. till ämneslärarutbildning i magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, det internationella magisterprogrammet Advanced Spectroscopy in Chemistry eller till andra magisterprogram.

Bachelor’s programme in Science är en mångvetenskaplig, internationell kandidatexamen i naturvetenskaper. Programmet grundar sig på forskning inom fysik, kemi, matematik och statistik, datavetenskap och data science, och ger mångsidiga förutsättningar för magisterstudier inom dessa områden.

Programmet är helt engelskspråkigt.

Magisterprogrammen i kemi är avsedda för studenter som har avlagt kandidatexamen eller som har annan lämplig grundutbildning. I magisterprogrammen avlägger du filosofie magisterexamen och de ger även behörighet för doktorandstudier.

I magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper fördjupar du dig ingående i experimentella forskningsmetoder inom ett eller flera kemiska områden, såsom radiokemi, molekylär forskning och spektroskopi. Studierna i magisterprogrammet ger en gedigen grund för din expertis och förbereder dig att möta både lokala och globala utmaningar.

Magisterprogrammet i materialforskning grundar sig på fysik, kemi, biologi och medicin, matematik och datavetenskap som alla används i undervisningen. Du kommer bland annat att studera biomaterial, nanomaterial, smarta material, polymerer, kompositer, elektronik, energiproduktion och energilagring samt miljövänliga och hållbara material.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Du kan också genomföra kurser och skriva avhandlingar på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper lär dig att förstå de väsentligaste frågorna kring klimatförändringen, luftkvaliteten och förändringar i vädret. Programmet är också det enda i Finland som utbildar meteorologer.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Du kan också genomföra kurser och skriva avhandlingar på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder ger dig en stark grund för teoretiska metoder, modellering samt matematisk och numerisk analys inom fysik, matematik, kemi och/eller datavetenskap. Utmärkande för utbildningsprogrammet är att du brett kan kombinera studier i ovan nämnda läroämnen. Programmet lämpar sig utmärkt för grundforskning och olika tillämpningar. 

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Du kan också genomföra kurser och skriva avhandlingar på finska eller svenska, om det är möjligt med hänsyn till undervisningen.

Nordic Master in Environmental Changes at Higher Latitudes (EnCHiL) är ett gemensamt magisterprogram vid de ledande nordiska universiteten. På höga breddgrader förändras ekosystem och samhällen med allt högre fart, vilket leder till ett större behov av experter med mångvetenskaplig utbildning i miljöämnen. Inom EnCHiL-programmet får man lära sig om olika fysikaliska, biologiska och samhälleliga processer på de högre breddgraderna, samt hur de manipulerar de arktiska miljöerna i växelverkan med varandra. EnCHiL-programmet innehåller en stor mängd praktiska studier och där ingår en obligatorisk utbytesperiod vid ett annat nordiskt universitet.

Master’s programme on Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC) är ett internationellt europeiskt magisterprogram, ett gemensamt program mellan fem europeiska universitet. Programmet fokuserar på användningen av spektroskopimetoder för kemiska analyser. Studenter som utexaminerats från programmet har utmärkta möjligheter att arbeta som professionella inom kemiindustrin. Programmet är internationellt, och man kan utföra studierna vid de universitet som ingår i programmet. De utexaminerade kan också fortsätta sina studier på doktorandnivå.

Är du intresserad av läraryrket? Kandidat- och magisterprogrammen för ämneslärare i matematik, fysik och kemi är ett utmärkt val för dig som är intresserad av de här ämnena och av att undervisa i dem, och som är intresserad av att arbeta med människor.

Kandidatprogrammet för lärare har tre studieriktningar: matematiklärare, fysiklärare eller kemilärare. Ditt första undervisningsämne är antingen matematik, fysik eller kemi. Det andra undervisningsämnet kan vara något av de här tre ämnena eller något helt annat ämne som undervisas i skolor (t.ex. datavetenskap, biologi eller geografi).

Som ämneslärare kan du arbeta med barn och ungdomar på ett givande sätt. I ditt arbete öppnar du dörrar till nya världar för dina elever och hjälper dem att se hur matematiken, fysiken och kemin finns överallt i vår omgivning och oss själva. Utöver att arbeta vid läroanstalter kan du också arbeta med många olika uppgifter inom ledning, planering och utveckling av utbildning. Studieinriktningarna är tre: lärare i matematik, fysik eller kemi.

Det andra undervisningsämnet kan vara något av de här tre ämnena eller något helt annat ämne som undervisas i skolor (t.ex. datavetenskap, biologi eller geografi).

Doktorandutbildning

Doktorandutbildningen vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten utbildar morgondagens spetsforskare. Därför rekryterar vi de mest begåvade och motiverade doktoranderna. En examen ger kompetens för en internationell forskarkarriär vid de bästa universiteten och för de mest krävande expertuppgifterna i samhället. Doktorandutbildningen grundar sig på forskning som bedrivs av ett flertal ansedda internationella forskningsgrupper vid fakulteten, inklusive flera spetsforskningsenheter vid Finlands Akademi.

Doktorsexamina vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avläggs i fakultetens doktorandprogram. Campus Gumtäkt har en naturvetenskaplig forskarskola. Dessutom kan doktorsexamen från Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avläggas i ytterligare åtta doktorandprogram vid andra forskarskolor.

Bekanta dig med studierna vid fakulteten

Hur är det att studera vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten? Och hurdant är studielivet? Läs mer om studier vid vår fakultet och om studenttjänsterna här!