Kontaktuppgifter till avdelningen för kemi

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till avdelningen för kemi. Fakultetens kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Kemiklassen Gadolin är en mångsidig och funktionell inlärnings- utvecklings- och forskningsmiljö för kemi. Våra besök är riktad till fyra målgrupper: förskola, 4:e klassen, 8:e klassen och andra stadiet. Bekanta dig med rundvandringarna och ta kontakt!

Prefekt
1:a proprefekt (prefektens ställföreträdare)
2:a proprefekt (ansvarsområde: undervisningsärenden)

Materialkemi

Forskningsprogrammets ledare: professor Ilkka Kilpeläinen

Molekylära vetenskaper

Forskningsprogrammets ledare: professor Gareth Law

Syntes och analys

Forskningsprogrammets ledare: professor Timo Repo