Kontaktuppgifter till avdelningen för kemi
På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till avdelningen för kemi. Fakultetens kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Prefekt

Avdelningens första viceprefekt

Avdelningens andra viceprefekt

Materialkemi

Forskningsprogrammets ledare: professor Ilkka Kilpeläinen

Avdelningen för kemi
A.I. Virtanens plats 1 (Chemicum)
PB 55
00014 Helsingfors universitet

 

Molekylära vetenskaper

Forskningsprogrammets ledare: professor Lauri Halonen

Avdelningen för kemi
A.I. Virtanens plats 1 (Chemicum)
PB 55
00014 Helsingfors universitet

 

Syntes och analys

Forskningsprogrammets ledare: professor Timo Repo.

Avdelningen för kemi
A.I. Virtanens plats 1 (Chemicum)
PB 55
00014 Helsingfors universitet