Mellanöstern- och islamstudier

Mellanösternforskningen undersöker språken och kulturerna i området.

Språk som kan komma i fråga är arabiska, hebreiska, turkiska samt persiska. Vetenskapsgrenen behandlar också semitiska språk (särskilt hebreiska och arameiska) samt judaistik.

Show more info
Publikationer