Afrikastudier

Forskningens fokusområden är bantuspråken i södra Afrika samt berberispråken i nordvästra Afrika. Vetenskapsområdet upprätthåller ett språkteknologiskt arkiv över swahili.

Afrikastudiernas personal är aktiva redaktörer för följande akademiska publikationer:

  • Nordic Journal of African Studies
  • Studia Orientalia