Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan (HYMY) är en av Helsingfors universitets fyra forskarskolor. HYMY är mångvetenskaplig och omfattar elva doktorandprogrammen med båda nationella och internationella nätverk. Doktorsutbildningen vid HYMY är systematisk, effektiv och högklassig.

För att säkerställa kvaliteten och kontinuiteten är handledningen och undervisningen inom olika vetenskapsområden organiserad i doktorandprogram som erbjuder alla doktorander handledning och undervisning. Doktorander på heltid borde sträva efter att skriva sin avhandling på ungefär fyra år. Av handledaren förväntas stöd för att uppnå detta mål.