Utveckling av forskningsinfrastrukturer

Helsingfors universitet utvecklar kontinuerligt infrastrukturer och samarbetet i anslutning till dem. Universitetet är därför Finlands främsta och också på europeisk nivå en mycket betydande aktör när det gäller forskningsinfrastrukturer.
Principerna för utvecklingen av forskningsinfrastrukturerna

Helsingfors universitets program för forskningsinfrastruktur (pdf) beskriver principerna för administreringen och utvecklingen av infrastrukturerna.

Utöver universitetets eget program finns det också andra viktiga handlingar, till exempel den nationella vägkartan för forskningsinfrastrukturer och motsvarande europeiska vägkartor utformade av ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures).

Vem utvecklar forskningsinfrastrukturerna?

 

Fakulteterna och de fristående institutionerna ansvarar för att utveckla och underhålla sina egna forskningsinfrastrukturer.

Beslut om de universitets- och campusspecifika prioriteringarna fattas av universitetets gemensamma nämnd för forskningsinfrastruktur och arbetsgrupperna för infrastrukturer på universitetets olika campus. Dessa bereder också olika mer allmänna riktlinjer och beslut som gäller infrastrukturer.

Alla campus är representerade i universitetets nämnd för forskningsinfrastruktur. Ordförande för nämnden är prorektor med ansvar för forskning.

Finansiering och resurser

Helsingfors universitet anvisar årligen en betydande mängd finansiering, personal och lokaler för forskningsinfrastrukturerna.

Universitetet förbinder sig till åtaganden som gäller stora infrastrukturprojekt på nationell och internationell nivå utifrån övervägande i enlighet med strategin och målen i forskningsinfrastrukturprogrammet.

Utöver finansiering, personal och lokaler stöder universitetet forskningsinfrastrukturer genom att informera om dem och ställa dem till samarbetspartnernas förfogande.

Deltagande i infrastrukturprojekt på nationell nivå

Projekt på nationell nivå bedöms och prioriteras av nämnden för forskningsinfrastruktur på universitetsnivå.

campus- och fakultetsnivå bedöms projekten av separata arbetsgrupper och nämnder. Beslut om ett centraliserat engagemang av universitetet fattas av rektorn.

Information om universitetsövergripande bedömningsprocesser för nationella utlysningar om finansiering ges i god tid innan utlysningarna öppnas. Avgörande för finansieringen av forskningsinfrastrukturer är att värdenheten eller värdenheterna (fakulteter eller fristående institutioner) förbinder sig till upprätthållandet.

Var hittar jag Helsingfors universitets forskningsinfrastrukturer?

 

Du hittar ingående information om universitetets forskningsinfrastrukturer i forskningsportalen.

I forskningsportalen kan du bläddra bland eller söka efter infrastrukturer till exempel på basis av vetenskapsområde eller ämnesord. Kontaktuppgifterna som finns i samband med de olika forskningsinfrastrukturerna hjälper dig hitta det du söker.

Information om forskningsinfrastrukturer finns också på fakulteternas och enheternas webbplatser. Se till exempel

Läs också