Dataskydd i forskning
Vi förnyar som bäst vår webbplats. Tyvärr finns den här sidan inte ännu på svenska! Du kan byta till engelska eller till finska.

Forskare behandlar också ofta personuppgifter i sin studie. Personuppgifter är all information som rör en identifierbar fysisk person (registrerad).

Var och en har rätt till integritet och skydd av personuppgifter. Helsingfors universitet som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde har åtagit sig att skydda individens rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter.

Uppgiftsskyddet syftar till att säkerställa förverkligandet av de registrerades rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter. Lagstiftningen fastställer möjligheterna för när och på vilka villkor personuppgifter kan behandlas.

Implementeringen av dataskydd skyddar människors integritet och förtroende och skyddar även personuppgifter från obehörig behandling.

Du kanske också är intresserad av