Ansvarsfull forskning

Till principerna för ansvarsfull vetenskap hör tillförlitlighet, etik, reproducerbarhet och transparens. På de här sidorna hittar du information om hur Helsingfors universitet främjar ansvarsfull forskning.
Öppen vetenskap är ansvarsfullhet

 

Öppen vetenskap ökar ansvarsfullheten hos forskningen. När forskningsprocesser och forskningsmaterial görs tillgängliga är det lättare att reproducera undersökningar och verifiera deras resultat, vilket främjar högklassig forskning.

Helsingfors universitet förutsätter att vetenskapliga publikationer som producerats vid universitetet i regel är fritt tillgängliga.

För övriga forskningsprodukter kan öppenheten inte alltid helt förverkligas av etiska och juridiska skäl. I samband med forskningsdata talar man ofta om FAIR-principerna, enligt vilka de beskrivande uppgifterna för forskningsdata ska kunna hittas även då själva data inte är öppet tillgängliga.

FAIR-principerna innebär även att forskningsdata har producerats på ett sätt som beaktar kompabiliteten hos olika informationssystem och återanvändning av data.

Så fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt.
Etiskt hållbar forskning

I ansvarsfullt agerande ingår även att säkerställa att forskningen utförs på ett etiskt hållbart sätt. Det är viktigt att beakta dataskydds- och datasäkerhetsfrågor.

I ansvarsfull forskning ingår även att det inom organisationen finns en egen process för handläggning av avvikelser från dessa principer.

Ansvarfull utvärdering av forskare och DORA-deklarationen

Huvudprinciperna för ansvarfull utvärdering av forskare är transparens, integritet, opartiskhet, kompetens och mångfald.

 De nationella rekommendationerna om ansvarsfull utvärdering av forskare är en del av Deklarationen för öppen vetenskap och forskning

Bekanta dig också med