Strategi 2021–2030

Med ve­ten­ska­pens kraft – för värl­dens bäs­ta

År 2030 hör vårt universitet till de främsta i världen. Vi är ett nationellt och internationellt ansett bildningsuniversitet. Vår framgång grundar sig på djupgående och banbrytande områdesspecifik kunskap, tvärvetenskaplig forskning och högklassig undervisning.

Det är första gången som Helsingfors universitets strategi sträcker sig över en period på tio år. Strategin utmejslades som ett samarbete mellan hela universitetet och dess intressentgrupper såsom alumner och beslutsfattare. Universitetets gemensamma värderingar sanning, bildning, frihet och gemenskap utgör grunden för strategin och styr det dagliga arbetet och samspelet. Vårt gemensamma arbete styrs av fyra strategiska val och våra målsättningar för vad vi vill åstadkomma fram till 2030.