Professorer

 

Professorer och biträdande professorer
Sarah
Butcher
professor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Mikrobiologi och virologi
UC
Ulrika
Candolin
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
JE
Jussi
Eronen
biträdande professor, andra skedet
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Miljövetenskap, Geovetenskaper, Data- och informationsvetenskap
SF
Susanna
Fagerholm
biträdande professor, andra skedet
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi
AG
Adrian
Goldman
professor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi
PH
Päivi
Haapasaari
professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Social- och kulturantropologi
NH
Norbert
Hájos
professor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Yrjö
Helariutta
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Skogsvetenskap


VH
Ville
Hietakangas
professor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Biovetenskaper
LH
Liisa
Holm
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
JH
Jukka
Horppila
professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap, Ekologi, evolutionsbiologi
Sirkku
Juhola
professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap

Sirkku on kaupunkiympäristöpolitiikan professori, jonka tutkii kaupunkien ympäristöhallintaa, etenkin liittyen ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen.

JK
Jaakko
Kangasjärvi
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
KK
Kari
Keinänen
professor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Medicinsk bioteknologi
Atte
Korhola
professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap


Sakari
Kuikka
professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap
AL
Anna-Liisa
Laine
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
Aleksandra
Lewandowska
biträdande professor
Biologiska stationer
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Miljövetenskap


KL
Kristina
Lindström
professor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap, Jordbruksbioteknologi

Pages