Forskning
Den miljö- och livsvetenskapliga forskningen vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är mångvetenskaplig och på internationellt sett hög nivå. Vår omfattande forskning sträcker sig från levande molekylära strukturer till stora frågor på ekosystemnivå och till människors hälsa och välbefinnande.
I spetsen av forskningen

Resultaten från den grundläggande bio- och miljöforskningen, som våra internationella och högklassiga forskningsenheter och forskningsgrupper utför, behövs och används i allt snabbare takt för att lösa utmaningar som rör människans och naturens välmående. Vår omfattande grundforskning erbjuder obegränsade möjligheter att utnyttja resultaten i samhället.

Forskningen vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är en av världsledarna inom följande områden:

  • ekologi och evolutionsbiologi
  • genetik, genomik och cellbiologi
  • molekylär växtbiologi
  • strukturell biologi och virologi
  • neurobiologi.

Vi stöder forskning som på ett mångsidigt sätt bemöter utmaningarna i samband med miljöförändringen och hållbar utveckling: arktisk forskning, Östersjöforskning och stadsforskning.

Vi är engagerade i ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt och nätverk.