Forskning

Den miljö- och livsvetenskapliga forskningen vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är mångvetenskaplig och på internationellt sett hög nivå. Vår omfattande forskning sträcker sig från levande molekylära strukturer till stora frågor på ekosystemnivå och till människors hälsa och välbefinnande.
Profil och fokusområden

Vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten görs ledande forskning inom områden som representerar fakultetens alla forskningsprogram:   

  • molekylära biovetenskaper och cellbiovetenskaper   

  • organism- och evolutionsbiologi  

  • ekosystem- och miljövetenskaper.  

Särskilda områden av spetskompetens är:  

  • ekologi och evolutionsbiologi  

  • växtbiologi  

  • genetik/genomik, molekylär- och cellbiologi 

  • metabolisk forskning och neurobiologi 

  • forskning i miljöförändring och hållbar utveckling i det arktiska området, Östersjön och i stadsmiljöer.  

Vi är engagerade i ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt och nätverk.

Omfattande grundforskning

Resultaten från den grundläggande bio- och miljöforskningen, som våra internationella och högklassiga forskningsenheter och forskningsgrupper utför, behövs och används i allt snabbare takt för att lösa utmaningar som rör människans och naturens välmående. Vår omfattande grundforskning erbjuder obegränsade möjligheter att utnyttja resultaten i samhället.