Samarbete

Fakulteten samverkar aktivt med samhället. Målet för verksamheten är att i samarbete med fakultetens intressenter främja nyttiggörandet av forskningsrön i samhället.

Lärare och forskare vid fakulteten arbetar med nationella och internationella samhälleliga sakkunniguppgifter och deltar även aktivt i samhällsdebatten.

Fakulteten upprätthåller ett aktivt och proaktivt samarbete som baserar sig på ömsesidigt partnerskap, bland annat genom att ordna intressentmöten. Vid intressentmötena möts företrädare för företagsvärlden, statsförvaltningen, sektorforskningsinstituten, universitetet och alumner.