Biologiska forskningsstationer

Fakultetens biologiska forskningsstationer fungerar som kunskapskluster och nav för mångvetenskapliga forskningsprojekt och långtidsuppföljningar. Våra forskningsstationer ligger i Tvärminne i Hangö, Lampis i Tavastehus och Kilpisjärvi i Enontekis. Forskningsstationerna är även öppna för grupper och privata besökare.

Kom på besök – stationerna är till för dig

Är du forskare, student, skolelev eller annars bara intresserad? Du hittar svar på praktiska frågor på stationernas egna sidor.

De biologiska forskningsstationerna möjliggör mångvetenskaplig naturforskning i världsklass. Vid stationerna är du mitt i naturen och får tillgång till forskningsinfrastrukturernas tjänster samt till material och data. Genom att kombinera forskning, undervisning och innovationer kan vi förstå klimatförändringen och utarmningen av naturen samt hållbar utveckling. Stationerna är universitetets länk till det lokala samhället, näringslivet och medborgarna.

Kilpisjärvi biologiska station

Vid Kilpisjärvi biologiska station undersöks naturen och miljön i norr.

I centrum för forskningen ligger uppföljningar under längre tid, som kartlägger miljöns tillstånd. Den äldsta av dessa är en undersökning om beståndsfluktuationerna i kärr, som inleddes redan 1946. Olika projekt med koppling till forskning i klimatförändringen är en allt mer central del av stationens verksamhet.

Kilpisjärvi biologiska station är belägen vid fjället Saana i närheten av gränsen till Norge och Sverige. Stationen har verksamhet året runt och erbjuder mångsidiga tjänster för forskare och studenter samt andra besökare.

Lammi biologiska station

Vid Lammi biologiska station undersöks barrskogszonen i norr och dess vattendrag.

Stationen har utmärkta laboratorier och infrastruktur för mångsidig miljöforskning. Föremål för forskning är bland annat ekosystemen i barrskogszonen, vattenkvaliteten i de omgivande vattendragen och sjukdomsalstrarna i vattendragen.

Lammi biologiska station är belägen i Lammi i Egentliga Tavastland. Stationen har verksamhet året runt och erbjuder möjligheter för mångsidig forskning och undervisning. Vid stationen kan man även ordna olika seminarier och kurser. Vem som helst kan uppleva stationens miljö med vetenskaps- och naturstigar.

Tvärminne zoologiska station

Tvärminne zoologiska station är en marin station där mångsidig biologisk forskning på hög nivå har bedrivits ända sedan 1902.

Stationen erbjuder utmärkta möjligheter för forskning i kustekosystem, bl.a. laboratorier, forskningsfartyg, provtagningsutrustning och övrig infrastruktur. Fokusområden för forskningen är de saltfattiga kustvattnen i Finska viken samt evolutions- och populationsbiologi.

Tvärminne zoologiska station är belägen i närheten av Hangö vid Finska vikens mynning i Östersjön.  Stationen har verksamhet året runt och erbjuder mångsidiga tjänster även för arrangörer av seminarier och möten.

Direktör för de biologiska forskningsstationerna

Om ditt ärende gäller en specifik forskningsstation kan du ta direkt kontakt med den.

Helsingfors universitets nätverk av forskningsstationer