Forskningsgrupper

Resultaten från den grundläggande bio- och miljöforskningen, som våra internationella och högklassiga forskningsenheter och forskningsgrupper utför, behövs och används i allt snabbare takt för att lösa utmaningar som rör människans och naturens välmående. Vår omfattande grundforskning erbjuder obegränsade möjligheter att utnyttja resultaten i samhället.
Forskningsgrupperna inom våra forskningsprogram