Utbildning

De tre stora kandidatprogrammen vid vår fakultet omfattar alla områden inom bio- och miljövetenskaper, från molekylär till global nivå. Efter kandidatstudierna i molekylära biovetenskaper, biologi eller miljövetenskaper erbjuder de olika magisterprogrammen åtskilliga möjligheter till fördjupande studier i det vetenskapsområde som tilltalar dig mest. Hos oss kan du också bli ämneslärare i biologi.
Life Science – livsvetenskaper

Campus Vik – det största campuset för livsvetenskaper i Finland – erbjuder enastående möjligheter för studenter och forskningsgrupper vid vår fakultet. Våra studenter är en del av den internationella student- och forskargemenskapen från första början. Vi har också verksamhet på universitetscampuset i Lahtis och vid våra forskningsstationer i Tvärminne (Hangö udd), Lampis (Tavastehus) och Kilpisjärvi (Enontekis). Tillsammans bildar de en helhet för undervisningen som kvalitetsmässigt står sig i jämförelse med internationella toppuniversitet.

Avhandling för kandidat- och magisterexamen

Kandidatavhandlingen grundar sig på vetenskapliga publikationer och behandlar en forskningsfråga med anknytning till ditt område. Du får stöd av din handledare och kandidatseminariet när du skriver avhandlingen. De flesta magisteravhandlingarna (f.d. pro gradu) läggs upp i forskningsgrupper i form av forskningsprojekt med begränsad omfattning och skrivs i form av en forskningspublikation. Helsingfors universitet erbjuder nationellt sett unika möjligheter för det här genom hundratals forskningsgrupper inom våra undervisningsområden. Vår utbildning ger dig goda förutsättningar att komma ut i arbetslivet eller att fortsätta i något av universitetets många doktorandprogram mot en forskarkarriär.

Vår undervisning baserar sig på forskning