Doktorsutbildning

Doktorsutbildningen vid doktorandprogrammen i Bio- och miljövetenskaplika fakulteten mångsidiga förutsättningar för arbetslivet, oberoende av om man siktar på en forskarkarriär eller på expertuppgifter utanför universitetet.
Grundinformation om doktorsutbildingen

Utbildningen har som mål att den som utexamineras som doktor har fördjupat sig i sitt forskningsområde och områdets betydelse i samhället, att han eller hon behärskar sitt områdes forskningsmetoder och tillämpar dem kritiskt i skapandet av ny kunskap. Utexaminerade doktorer kan erbjuda arbetsmarknaden unik kunskap t.ex. om administration av storskaliga projekt, rapportering av resultat, problemlösning och allmänt vetenskapligt tänkande.

I doktorsexamen ingår en doktorsavhandling och 40 sp av obligatoriska studier. Doktorsavhandlingen kan vara antingen en monografi eller basera sig på artiklar.

Läs mer om doktorsutbildingen på vår finska eller engelska sidor

Bekanta dig med universitetets doktorandprogram