Profileringsprogram, forskningsnätverk och forskningsprojekt

Vi deltar aktivt i de profileringsprogram för forskning som Finlands Akademi har beviljat Helsingfors universitet. Vår fakultet medverkar i talrika nationella och internationella forskningsnätverk.
Profileringsprogram

HiLIFE, Helsinki Institute of Life Sciences, är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som inledde sin verksamhet 2017.

HELSUS, Centret för hållbarhetsvetenskap, för samman hållbarhetsvetenskaplig forskning och utbildning från sju fakulteter.

Projektet Thriving Nature främjar spetsforskning i biologisk resiliens, dvs. sådan biologisk tålighet som är kritisk för hur vi klarar klimatförändringen.

UH Brain – Understanding the Human Brain – fokuserar på hjärnforskning som är ett av de strategiska profileringsområdena för Helsingfors universitet.

Forskningsnätverk

Vår fakultet medverkar aktivt i Viikki Plant Science Centre (ViPS), det botaniska nätverket på Campus Vik. ViPS verkar i en stimulerande forskningsmiljö med hög genomslagskraft. Nätverket för samman forskare inom grundforskning och tillämpad forskning på campus och utvecklar användningen av bioinformatik och bioinformatiska tjänster, samt uppmuntrar campusets forskare att delta i nya gemensamma projekt.

I synnerhet forsknings- och undervisningsnätverket i Lahtis, som profilerat sig på stadsforskning, samt de tre biologiska stationerna i Lammi, Kilpisjärvi och Tvärminne är en viktig del av verksamhetsmiljön vid vår fakultet.

Fakulteten leder spetsprojekten Arctic Avenue och Baltic Bridge 2.0 i det strategiska partnerskapet mellan Helsingfors och Stockholms universitet.

Nätverk för forskningsinfrastrukturer
Projekt
Forskningsgrupper