Om oss

Vår fakultets högklassiga forskning sträcker sig från kartläggning av livets molekylära strukturer till stora frågor på ekosystemnivå. Vår expertis och kunskapsbaserade utbildning hjälper mänskligheten svara på aktuella utmaningar som anknyter till miljö, natur och välbefinnande. Våra forskare deltar i flera internationella nätverk och samhälleliga organ.

Fakulteten har enheter på Campus Vik i Helsingfors och Lahtis universitetscampus i Lahtis. Våra biologiska forskningsstationer ligger i Tvärminne i Hangö, Lampis i Tavastehus och Kilpisjärvi i Enontekis. Forskningsstationerna är även öppna för grupper och privata besökare.

Forskning

Våra internationella och högklassiga forskningsgrupper behövs för att svara på utmaningar som anknyter till människans och naturens välbefinnande. Våra forskningsinfrastrukturer är en grundförutsättning för forskningen. Vår fakultet medverkar i talrika nationella och internationella forskningsnätverk och nätverk för forskningsinfrastrukturer.

År 2023
Forskningsprogram och forskningsstationer samt forskningsgrupper och infrastrukturer
Studenter och examina

Vår fakultet är forskningsintensiv, så nytänkande forskningsmetoder syns även i vår undervisning. Även de flesta av våra magisteravhandlingar görs inom forskningsgrupper.

År 2023
Samarbete
Välkommen till Campus Vik!

En engelskspråkig video om forskningen, undervisningen och samhällssamverkan på Campus Vik, om fakulteternas forskningsstationer, om andra aktörer på campus och om campusmiljön.