Tarjoamme eri oppimisyhteisöjen opetusryhmille mahdollisuuksia vierailla yliopistolla tutustumassa tieteenalojen tutkimukseen ja opiskeluun.

Tiedekasvatuskeskuksen nk. tiedeluokat toimivat innostavina ja autenttisina lasten ja nuorten oppimisympäristöinä. Tiedeluokat mahdollistavat monia sellaisia aktiviteetteja, joita tavanomaisissa päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa ei tyypillisesti ole mahdollista toteuttaa. Vierailujen yhteydessä on myös mahdollista tavata tutkijoita ja tutustua uusimpaan huippututkimukseen.

Yliopisto ei veloita vierailuista pääsymaksua.

(Tiedeluokat toimivat myös innostavina ja autenttisina oppimisympäristönä osana tulevien opettajien peruskoulutusta ja/tai eri asteiden opettajien täydennyskoulutusta sekä yhteisöllisinä tiedekasvatuksen tutkimus-, kehittämis- ja toimintaympäristöinä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken.)