Materiaalipankki

Materiaaleja opetuksen tueksi ja kotona kokeiltavaksi.
Ajankohtaista Euroopan Unionista ja Eurovaaleista

 Mikä on Eurooppa? | Timo Miettinen 

Euroopan unioni pyrkii vastaamaan koko ihmiskuntaa koskeviin ongelmiin ja kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, digitalisaatioon ja globaaliin suurvaltakilpailuun. Mihin eurooppalainen yhteistyö perustuu? Miksi äänestämme Euroopan laajuisesti? Akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta puhuu Euroopasta ja Euroopan unionin roolista vuoden 2024 europarlamenttivaalien alla.

Euroopan unioni ja eurooppalainen yhteistyö

Kuinka onnistuneesti Euroopan unioni ilmentää eurooppalaista yhteistyötä? Jos EU:ta ei olisi, mitä se merkitsisi Euroopalle ja Suomelle? Millaista on eurooppalainen poliittinen kulttuuri verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Kiinaan? Keskustelemassa ovat akatemiatutkija Timo Miettinen ja yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Juontajana on Ville Kohvakka. 

Mihin europarlamenttivaaleissa äänestämällä voi vaikuttaa?

Kesäkuun 2024 Euroopan parlamentin vaaleissa eurooppalaiset valitsevat parlamentin jäsenet seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Millä Euroopan unionin instituutiolla on keskeisin valta päättää EU:n ja samalla koko Euroopan tulevaisuudesta? Miten europarlamentaarikon ja Suomen eduskunnan kansanedustajan toimintatavat eroavat toisistaan? Millaisia poliittisia muutoksia tutkijat arvioivat vaaleissa tapahtuvan – ja miksi? Keskustelemassa ovat akatemiatutkija Timo Miettinen ja yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Juontajana on Ville Kohvakka.

Mikä on Euroopan unionin tulevaisuuden suunta?

Tuleeko Euroopan unioni kehittymään valtioiden liitosta kohti tiiviimpää yhteisöä, jossa päätösvaltaa siirretään yhä enemmän jäsenvaltioilta EU-tasolle? Miten EU:n laajentuminen vaikuttaa unionin tulevaisuuteen? Mitkä ovat keskeisimmät haasteet ja kysymykset, jotka ratkaisevat EU:n suunnan jatkossa? Keskustelemassa ovat akatemiatutkija Timo Miettinen ja yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Juontajana on Ville Kohvakka.

Videot ovat kuvattu Helsingin yliopiston Tiedekulmassa Mistä Eurooppa äänestää? -tapahtumassa 3.5.2024. Tapahtuma liittyy EuroStorie-huippuyksikön ja Kulosaaren yhteiskoulun Tiedettä lukiolaisille -tapahtumasarjaan. Kysymyksiä tilaisuudessa esittivät opiskelijat pääkaupunkiseudun lukioista.

Finna Luokkahuone on opettajan digitaalinen aarreaitta

Finna Luokkahuoneesta löydät museoiden ja arkistojen kokoamia aineistopaketteja, valmiita tehtäväideoita ja avoimia oppimateriaaleja – kätevästi yhdestä paikasta ja ilmaiseksi. Sisällöt istuvat opetussuunnitelmaan, ja opittavaa riittää eri oppiaineisiin sekä koulutusasteille. Materiaalia on suomeksi ja ruotsiksi. Finna Luokkahuone on opettajille omistettu osa Finna.fi-hakupalvelua.

Ketun ja Pöllön tutkimuksia

Ketun ja Pöllön tutkimuksia on 4-8 -vuotiaille suunnattu videosarja, joka innostaa lapsia tarkkailemaan ympäröivää luontoa ja rohkaisee kokeilemaan itse. Videoilla Kettu ja Pöllö tutkivat esimerkiksi leipätaikinan kohoamista, rakentavat ötököitä ja istuttavat siemeniä. Jokaisen videon kautta lapset pääsevät toiminnallisesti tutkimaan lähiympäristöstä löytyviä eliöitä. Videoiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluu ohjaajan ohje, joka sisältää tarvikelistat, helpot työohjeet ja vinkkejä tutkimusten tekemiseen. Materiaalien avulla voi järjestää esimerkiksi varhaiskasvatukseen sopivan tiedekerhon ja jokainen video toimii myös itsenäisesti johdatteluna hauskaan tiedetuokioon! Kettu ja Pöllö toivottavat kaikki lapset mukaan tutkimaan!

Materiaali sopii erinomaisesti varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueisiin: laaja-alainen osaaminen: ajattelu ja oppiminen sekä oppimisen alue: tutkin ja toimin ympäristössäni

Ohjaajan ohjeesta (PDF) löytyvät tavoitteet, tarvikelistat, työohjeet, vinkkejä ohjaajalle sekä lisätietoa töistä.

Video 1: Tutkitaan hiivaa

Video 2: Rakennetaan ötököitä

Video 3: Kasvatetaan kasveja

Video 4: Lennätetään lintuja

Video 5: Vaihdetaan väriä

Video 6: Tutkitaan hampaita

Virtuaaliseikkailu Kumpulan kampuksella

Virtuaaliseikkailussa tutustutaan kampuksen tieteenaloihin, opetukseen ja tutkimukseen videoiden, tekstien sekä pienten tehtävien kautta. Opiskelijat voivat joko tutustua tiedekuntaan itsenäisesti tai virtuaaliseikkailua voi käyttää osana opintojen ohjausta tai luonnontieteiden kursseja.

Virtuaaliseikkailulla opiskelijat suunnistavat eri rakennusten läpi ja tutustuvat kartalle merkittyihin kohteisiin. Seikkailu on rakennettu kampuksen todellisen pohjakartan mukaan Thinglink-alustalle. Alustalle upotettu video- ja kuvamateriaali tarjoaa kurkistuksen tiedekunnan tutkimuksen ja opiskelun arkeen ikään kuin oikeassa ympäristössä. Kumpulan kampuksen erityisyydet, kuten kuten kemian erikoislaboratoriot ja kampuksen katolta löytyvä säätutkapallo, tulevat opiskelijoille myös tutuiksi.

Vir­tu­aa­li­seik­kai­lu ötö­köi­den maa­il­mas­sa

Oukka ja Riikkinen ovat pikkiriikkisiä ötököitä. Ne asuvat Mahdottoman Suuren Puun juurella. Olet ehkä joskus kävellyt niiden ohi, ehkä jopa nähnyt niiden puuhailevan ötökkäaskareitaan Puun juurella. Tänään pääset auttamaan Oukkaa ja Riikkistä. Ne ovat nimittäin saaneet tehtäväkseen kartoittaa ympäröivää maailmaa sekä Mahdottoman Suurta Puuta.

Ohjaajan ohje tehtävien suorittamiseksi (PDF)

Ta­ri­nan int­ro­vi­deo

Tarinan introvideo näytetään ennen tehtävävideoita. Introvideo sisältää alkutarinan, johon tehtävävideot liittyvät.

Teh­tä­vä­vi­deo: Haa­rau­tu­va puu

Tässä tehtävässä tutkitaan kokoeroja ja perehdytään siihen, miten iso kokonaisuus koostuu pienemmistä osista. Tehtävässä harjoitellaan piirtämistä ja nähdään oma piirustus osana koko ryhmän piirustuksista muodostuvaa kokonaisuutta.

Teh­tä­vä­vi­deo: Ötö­köi­den seik­kai­lu puus­sa

Tässä tehtävässä pohditaan ötököiden kommunikointitapoja ja kokeillaan ohjata kavereita sovittujen komentojen avulla.

Teh­tä­vä­vi­deo: Mis­sä ötö­kät asu­vat?

Tässä tehtävässä rakennetaan tai piirretään kartta, joka sisältää mahdollisimman paljon erilaisia paikkoja, jossa ötökät voisivat asua. Samalla tutustutaan kartan käsitteeseen.

Oukka ja Riikkinen ovat pikkiriikkisiä ötököitä. Ne asuvat Mahdottoman Suuren Puun juurella. Olet ehkä joskus kävellyt niiden ohi, ehkä jopa nähnyt niiden puuhailevan ötökkäaskareitaan Puun juurella. Tänään pääset auttamaan Oukkaa ja Riikkistä. Ne ovat nimittäin saaneet tehtäväkseen selvittää, millaisia ötököitä Mahdottoman Suuren Puun ympärillä asuu. 

Ohjaajan ohje tehtävien suorittamiseksi (PDF)

 

Ta­ri­nan Int­ro­vi­deo

Tarinan introvideo katsotaan ennen tehtävävideoita. Introvideo sisältää alkutarinan, johon tehtävävideot liittyvät. 

Teh­tä­vä­vi­deo: Piir­rä oma mons­te­riö­tök­kä

Tehtävässä tutustutaan geometrisiin muotoihin, lukumääriin ja ötököiden erilaisiin ruumiinosiin. Omalla piirroksella luodaan elämyksellinen suhde geometriseen muotoon ja piirroksen kautta harjoitellaan myös lukumääriä.

Teh­tä­vä­vi­deo: Mons­te­riö­tö­köi­den ko­kous

Tehtävässä lapset tarkastelevat edellisessä tehtävässä piirtämiään monsteriötököitä ja keksivät niille mielikuvituksellisia elintapoja.

Teh­tä­vä­vi­deo: Ötö­kät ve­den va­ras­sa

Tehtävässä pohditaan, miten osa ötököistä voi kävellä veden pinnalla. Pintajännitystä havainnollistetaan hauskalla kokeellisella työllä.

Tietoiskuvideoita eri aiheista

Osana Helsingin yliopiston tiedekasvatusohjaajat kävivät tutustumassa palkokasvitutkimukseen Haltialassa. Videolla dosentti ja yliopistonlehtori Fred Stoddard kertoo Leg4life -hankkeen yhteydessä tehtävästä palkokasvitutkimuksesta.

Tiedekulma ja Helsingin Sanomat järjestivät Lasten tiedekysymykset live -tapahtuman 5.2.2020 osana Helsinki Health Week -ohjelmasarjaa. Kysymykset on koottuna Youtube-soittolistalle.

Tutkimus on kirjaimellisesti noussut lentoon, kun droneja on alettu käyttää apuna tutkimusaineiston keräämisessä. Droneilla voidaan esimerkiksi tunnistaa heikentyneitä puita, mitata metsän rakennetta ja kartoittaa viljapellolla olevan viljan määrää. Tällä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedevideolla tutustutaan droneen ja sen tutkimuskäyttöön: mitä kaikkea voimme saada selville yläilmoista käsin? Tiedevideo on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, yläkoulusta eteenpäin.

Tiedetuutti-videosarjassa pureudutaan yleisöä kiinnostaviin tiedeaiheisiin. Se tuuttaa vastauksia erityisesti ihmisille, joilla ei ole luonnontieteellistä tai matemaattista tutkintoa. Sarjan toimittaja Mia Paju kerää kiperiä kysymyksiä ja laittaa asiantuntijat vastaamaan niihin selkokielellä.

Tiedetuutin ensimmäisessä osassa teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen kertoo huoneilmassa olevasta radonista. Miksi sitä on erityisesti Suomessa ja mistä sitä oikein tulee?

Tiedetuutin osassa 2. tehdään näkymättömästä säteilystä näkyvää ja näytetään miten sumukammion voi rakentaa kotikonstein.

Tiedetuutin kolmannella videolla Säteilyturvakeskuksen tutkija Riina Virta kertoo, miten käytettyä ydinpolttoainetta voi kuvata PGET:n avulla.

Arctic Climate Change -pakohuonepeli lukioille

Arctic Climate Change -pakohuonepelissä tutustutaan arktisen alueen ilmastonmuutokseen tehtävärastien avulla yhden oppitunnin aikana. Rastien ratkaiseminen avaa koodeja, joiden avulla lopuksi saadaan aarrearkku auki! Aarrearkku johtaa pohtimaan: miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä? Miten jokainen pystyy vaikuttamaan ilmastonmuutoksen etenemiseen omassa
arjessaan?

Monimuotoisuus ja lajitieto
Leg4Life: Palkokasvit pellolla

Leg4Life -hanke tutkii palkokasveja, kasvikunnan supersankareita koko ruokaketjun mitalta pellolta pöytään. Hankkeella on Haltialan tilalla koepalsta, jossa pääsee tutustumaan esittelykylttien kautta palkokasveihin ja tutkimukseen.Koelohkolla viljellään hernettä, härkäpapua, vehnää, kauraa, raiheinää ja rapsia. Kasvilajikyltit kertovat viljelykasvien ominaisuuksista ja niiden käytöstä. Hankkeen sivuilla on kattava paketti myös opetuksessa käytettäväksi, sekä ohjeet oman viljelykokeen toteuttamiseen.

Poikkitieteellinen oppimistarina: Tulevaisuuden tutkijat - Mitä ilmastolle tapahtui
LUMA-tiedeluokkien materiaalipankit

LUMA-tiedeluokissa kehitetyt ja testatut työt kootaan materiaalipankkeihin, joista löytyy satoja erilaisia ohjeita toiminnallisen tiedeopetukseen eri ikäryhmille ja oppiaineisiin. Materiaalipankeissa on opettajan ohjeita ja muuta valmista materiaalia opetukseen.

Kemianluokka Gadolin: Spektrometria tutuksi

Tässä kokonaisuudessa tutustutaan spektroskopisiin menetelmiin. Alla olevissa osioissa tutustutaan videoiden ja harjoitustehtävien avulla infrapunaspektroskopiaan (IR), ydinmagneettisen resonanssispektroskopiaan (NMR) ja massaspektrometriaan (MS). Materiaalit sopivat lukio-opetuksen tueksi erityisesti kursseille KE2 (LOPS 2015) ja KE3 (LOPS 2019). Opiskelijat voivat tutustua aiheeseen itsenäisesti tai opettajat voivat ladata materiaaleja opetuksen tueksi. Materiaaleissa käytetyt spektrit on ajettu Kemianluokka Gadolinissa tai otettu Spectral Database -sivustolta, SDBSWeb  (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 12.5.2020)

Tämä osio johdattelee sinut spektroskopiaan. Seuraavissa osioissa pääset tutustumaan eri menetelmiin sekä harjoittelemaan spektrien tulkintaa.

 

Tässä osiossa pääset tutustumaan massaspektrometrin toimintaan ja harjoittelemaan massaspektrien tulkintaa. Perehdy aiheeseen videon tai diaesityksen avulla ja tee harjoitustehtävät. Lopuksi voit tarkista tehtävien ratkaisut vastaustiedostosta.

Tässä osiossa pääset tutustumaan NMR-spektroskopiaan sekä harjoittelemaan ¹H-NMR-spektrien tulkintaa. Perehdy aiheeseen videon tai diaesityksen avulla ja tee harjoitustehtävä. Lopuksi voit tarkista tehtävien ratkaisut vastaustiedostosta.

Tässä osiossa pääset tutustumaan IR-spektroskopiaan sekä harjoittelemaan IR-spektrien tulkintaa. Perehdy aiheeseen videon tai diaesityksen avulla ja tee harjoitustehtävä. Lopuksi voit tarkista tehtävien ratkaisut vastaustiedostosta.

Tässä osiossa pääset tutustumaan tarkemmin infrapunaspektrometrin, ydinmagneettisen resonanssispektrometrin ja massaspektrometrin toimintaan laitteistovideon kautta.

Yhdistelemällä eri spektroskopisia menetelmiä pystytään ratkaisemaan tuntemattoman yhdisteen rakenne. Mikään menetelmistä ei siis riitä yksinään ratkaisemaan yhdisteen koko rakennetta luotettavasti.

Alla olevassa tehtävässä pääset tutkimaan spektrejä sekä selvittämään, mikä yhdiste on kyseessä.

Avaruus - Helsingin Observatorion tehtäväpaketit ja vieraillut koululaisille

Ota ensimmäiset askeleet luokkasi kanssa maailmankaikkeuteen tutustumisessa – vaikkapa etänä!

Helsingin Observatoriolla on kattava paketti erilaisia materiaaleja avaruusteeman käsittelyyn. Observatorio järjestää myös opintokäyntejä.

GeoGebra opetuksessa

Ensimmäinen osio sisältää seuraavat videot:

 • Mikä ihmeen GeoGebra?
 • Piirtoalue ja perustyövälineet
 • Geometristen kuvioiden piirtäminen ja kuvan vieminen tekstitiedostoon
 • Geometrinen konstruktio

 

Geometrisen kuvioiden teemaa käsitellään seuraavien videoiden avulla:

 • Piirtoalue ja perustyövälineet
 • Geometristen kuvioiden piirtäminen ja kuvan vieminen tekstitiedostoon
 • Geometrinen konstruktio

 

Tasogeometrian osiossa on seuraavat videot:

 • Kulman suuruuden arvioiminen
 • Tasogeometrian tulosten havainnollistaminen  
 • Kuvan lisääminen piirtoalueelle
 • Symmetriat
 • Lineaarikuvaus
 • Vektorit ja suorien kohtisuoruus

Kolmiulotteista teemaa GeoGebrassa käsitellään seuraavien videoiden kautta:

 • Johdanto 3D-grafiikkaan
 • 3D-grafiikka: Palloja ja ympyröitä
 • 3D-grafiikka: Kartiot ja lieriöt
 • 3D-grafiikka: Pyramidin tasolevitys
 • 3D-grafiikka: Pyörähdyskappaleiden havainnollistaminen
 • Avaruuden suorat ja tasot 3D-piirtoalueella
 • YO-tehtävä K2016 pitkä matematiikka tehtävä 8

 

Tilastoja ja todennäköisyyslaskentaa - teeman videoihin kuuluvat:

 • Yhden muuttujan tilasto laskentataulukossa
 • Luokiteltu aineisto laskentataulukossa
 • Kahden muuttujan välisen riippuvuuden analysointi
 • Jaksollisen ilmiön mallintaminen
 • Todennäköisyysjakaumat

 

Pienten lasten tiedekasvatuksen tutkimussalkut

Pienten lasten tiedekasvatuksen sivulle on koottu ohjeita varhaiskasvatukseen sopivaan tutkimussalkkuun. Yksi tutkimussalkku pitää sisällään kymmenen eri työohjetta ja ohjaajaan ohjeet. Kaikissa töissä on mietitty työhön liittyvä ilmiö, mitä aisteja käytetään sekä mitä taitoja harjoitellaan.

Salkkuja on kolme erilaista; siistit työt, sotkuiset työt sekä ulkona tehtävät työt. Siistit työt keskittyvät fysikaalisten ilmiöiden tutkimiseen, ääni, magnetismi ja valo.Sotkuisilla töillä tarkoitetaan tutkimuksia, joissa tarvitaan usein vettä ja siksi vaatii pieniltä roiskeilta suojautumista, työt ovat kuitenkin tehtävissä kodin tarvikkeilla ja vaarallisia kemikaaleja ei töissä käytetä. Ulkona tehtävät työt liittyvät elinympäristön tutkimiseen, esimerkiksi ulkona olevien ilmiöiden ja eliöiden tunnistaminen.

USKALLUS-hanke

USKALLUS - Uskonnot, katsomukset ja osallisuus -hankkeen sivuilla on kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää oppimateriaalia käytettäväksi.

Hanke tuottaa opettajien käyttöön taustatietomateriaaleja esimerkiksi

 • katsomusten välisestä rauhanrakennuksesta
 • uskonnoista ja katsomuksista osana yhteiskuntaa
 • erilaisista uskonnollisista ja katsomuksellisista taustoista tulevien yhdenvertaisesta osallisuudesta koulussa ja muualla yhteiskunnassa
 • katsomusten vapaudesta
 • yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.
Kielitieteen olympialaiset

Kielitieteen olympialaiset (KiOl) ovat lukiolaisille tarkoitettu tiedepohjainen kilpailu, joka tutustuttaa maailman kielelliseen monimuotoisuuteen.

KiOlin sivuilla on materiaalia aiemmista kilpailuista, joita voi käyttää opetuksessa. Tehtävien ratkaiseminen ei edellytä ennakkotietoja kielitieteestä tai tiettyjen kielten osaamista, vaan ongelmat perustuvat ongelmanratkaisuun ja harvinaisiin kieliin pohjautuvaan valmiiseen kieliaineistoon.

Tiedevideoita ja podcasteja