Helsingin yliopisto tukee ja edistää monialaista tiedekasvatusta, eri oppiaineiden opettamista ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten tieteellistä harrastuneisuutta - strategiansa mukaisesti, tutkimustietoon perustuen, yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Yliopistossa tiedekasvatustoiminnasta vastaa tiedekasvatuskeskus. Keskus kuuluu kansalliseen, valtakunnallista tehtävää toteuttavaan LUMA-keskus Suomi -verkostoon.