Lapsia, nuoria ja koko perheitä eri tieteiden opiskelun ja harrastamisen pariin innostavan monialaisen tiedekasvatustoiminnan kautta Helsingin yliopisto, yhteistyössä lukuisten kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa, tutkii ja kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja sekä kouluttaa niin tulevia kuin nykyisiäkin opettajia niiden hyödyntämiseen kaikenlaisessa opetuksessa. Tästä vastaa yliopistolla Tiedekasvatuskeskus. Keskus edustaa yliopistoa valtakunnallista tehtävää toteuttavassa LUMA-keskus Suomi -verkostossa.