Koulutuksia ja kursseja opettajille
Eri koulutusasteiden kasvatus- ja opetushenkilöstölle tukea osaamisensa elinikäiseen kehittämiseen. Pedagogista sisältötietoa kehittävää koulutusta sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita/tieteenaloja eheyttävästi ja ilmiölähtöisesti.
Opettajien ilmastofoorumi: Teachers' Climate Change Forum

Helsingin yliopiston tiedekasvatus sekä Ilmakehätieteiden keskus (INAR) järjestävät kansainvälisen ja osallistavat Teachers' Climate Change Forumin 2021. Tapahtuma on suunnattu kaikkien luokka-asteiden opettajille kehittämään heidän ammatillista osaamistaan. Tapahtuma järjestetään englanniksi.

Etsitkö sijaista?

Olemme koonneet listan yhteystiedoista, joista voit tarjota opiskelijoille sijaisuusmahdollisuuksia.

StarT

Yhteisöllistä oppimista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

StarT on kansainvälinen ja yhteisöllinen toimintamalli, jossa opitaan yhdessä toteuttamalla monialaisia ja ilmiöpohjaisia projekteja. StarT on suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, myös kerhot, luontokoulut ja harrastusryhmät ovat tervetulleita mukaan. Toiminnan lisäksi tarjolla on materiaaleja, ideoita, konkreettista tukea sekä maksutonta koulutusta projektioppimisen toteuttamiseen.

Innokas-verkosto

Innokas-verkosto ohjaa kouluja luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologian avulla!

Lähtökohtana Innokas-verkoston toiminnassa on Innovatiivisen koulun malli ja siihen liittyvä teknologiaa monipuolisesti hyödyntävä koulun toiminnan kehittäminen. Koulua ja koulun ympäristöä tarkastellaan kokonaisuutena, oppimisympäristöjen verkostona. Kehittämistyön keskiössä on 2000-luvun oppija, joka omaksuu työelämässä ja vapaa-aikana tarvittavan osaamisen (21st Century Skills). Olennaista on oppilaiden osallisuus koulun toiminnan suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa.Tärkeänä osana kehittämistyöhön liittyvät opettajuuden tukeminen, johtajuuden jakaminen ja yhteistyöverkostojen rakentaminen.

Innokas-verkoston sivuilta löydät käytännönläheisiä materiaalipaketteja sekä koulutuksia.

LU­MA­TIK­KA - koh­ti op­pi­ja­läh­töis­tä ja in­nos­ta­vaa ma­te­ma­tii­kan ope­tus­ta

LUMATIKKA on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat herättämään ja kasvattamaan oppijoittesi matikkainnostusta!

Opintojen tavoitteena on kehittää eri ikäisten oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien matemaattista osaamista ja pedagogisia taitoja. Opintokokonaisuuteen kuuluu monipuolisia kursseja, jotka keskittyvät joko tietynikäisten oppijoiden oppimiseen ja opetukseen tai tietyn matemaattisen teeman tai ilmiön käsittelyyn. Opintoihin kuuluu verkko-opiskelua ja opetuskokeiluita käytännön opetustyössä.

Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai yksittäisiä kursseja täysin verkon välityksellä. Opinnot on mahdollista rekisteröidä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Valikoima verkkokursseja alkaa aina lukukausittain. Kursseilla voit edessä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Ohjelman toteuttavat seitsemän yliopistoa ja ammattikorkeakoulua LUMA­-keskus Suomi -­verkoston koordinoimana (vuosina 2018-2022).

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit LUMATIKKA -opintokokonaisuus koostuu yhdestä pakollisesta ja 13 vapaavalintaisesta kurssista. Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina ja niihin kuuluu myös opetuskokeiluita. Kurssimateriaalit sijaitsevat verkko-oppimisympäristössä. Kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä ja ennakkovaatimuksia edeltäviltä kursseilta ei ole. Kursseilla voit edetä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti. Voit suorittaa 15 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja. 
Pakollinen Kurssi on pakollinen kaikille 15 op:n opintokokonaisuuden suorittaville. 
Valitse yksi näistä Suorita kaikille yhteisen kurssin lisäksi yksi alla olevista kursseista.
Suorita vielä 6 opintopisteen edestä näitä kursseja Suorita alla olevia kursseja niin, että 15 opintopisteen kokonaisuus tulee täyteen.
Sinua voisi kiinnostaa myös