Koulutuksia ja kursseja opettajille

Eri koulutusasteiden kasvatus- ja opetushenkilöstölle tukea osaamisensa jatkuvaan oppimiseen.
Opettajien ilmastofoorumi: Teachers' Climate Change Forum

Helsingin yliopiston tiedekasvatus sekä Ilmakehätieteiden keskus (INAR) ovat järjestäneet useana vuonna kansainvälisen ilmastofoorumin, Teachers' Climate Change Forumin. Tapahtuma on suunnattu kaikkien luokka-asteiden opettajille kehittämään heidän ammatillista osaamistaan.

Kestävyys.nyt

Kestävyys.nyt -kurssi tarjoaa tukevan tietopaketin kestävän kehityksen käsitteestä ja sen ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista sekä näiden välisistä yhteyksistä ja jännitteistä. Kurssin läpi kulkeva eettinen näkökulma luo pohjan tarkastella kestävää kehitystä myös poliittisena ja normatiivisena käsitteenä. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä opetuksessa, vaikka kurssia ei kävisikään.

Kiertotalous.nyt

Kiertotalous.nyt -kurssilla opitaan, mitä kiertotalous tarkoittaa, ja miksi sitä tarvitaan. Lisäksi syvennytään kiertotalouden merkitykseen ja mahdollisuuksiin neljän eri aihealueen kautta saaden samalla kattavan kuvan kiertotalouden käytännön sovelluksista. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä opetuksessa, vaikka kurssia ei kävisikään.

Innokas-verkosto

Innokas-verkosto ohjaa kouluja luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologian avulla!

Lähtökohtana Innokas-verkoston toiminnassa on Innovatiivisen koulun malli ja siihen liittyvä teknologiaa monipuolisesti hyödyntävä koulun toiminnan kehittäminen. Koulua ja koulun ympäristöä tarkastellaan kokonaisuutena, oppimisympäristöjen verkostona. Kehittämistyön keskiössä on 2000-luvun oppija, joka omaksuu työelämässä ja vapaa-aikana tarvittavan osaamisen (21st Century Skills). Olennaista on oppilaiden osallisuus koulun toiminnan suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa.Tärkeänä osana kehittämistyöhön liittyvät opettajuuden tukeminen, johtajuuden jakaminen ja yhteistyöverkostojen rakentaminen.

Innokas-verkoston sivuilta löydät käytännönläheisiä materiaalipaketteja sekä koulutuksia.

LUMATIKKA+ -täydennyskoulutus tukee opettajia matematiikan opetuksessa

LUMATIKKA+ on suositun LUMATIKKA-täydennyskoulutuksen päivitetty ohjelmakokonaisuus matematiikan opetukseen ja oppimiseen. Keskiössä uudistetussa ohjelmassa ovat matematiikan laaja-alainen perusosaamisen kehittäminen, erityispedagogiikka ja monipuolinen arviointi. Koulutus on suunniteltu opetushenkilöstölle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ohjelma rakentuu yhteensä seitsemästä verkkokurssista, joista voit suorittaa omiin tarpeisiisi räätälöidyn koulutuspolun valiten yhden kurssin kustakin koulutusosuudesta:

1) kaikille opettajille yhteinen osa 2) opetusastekohtainen osa 3) valinnainen osa.

Halutessasi voit suorittaa vain yksittäisiä itseäsi kiinnostavia kursseja käymättä läpi koko ohjelmapolkua.

Joustavasti, oman työn ohessa suoritettavia verkkokursseja on tarjolla puolivuosittain helmikuusta 2024 alkaen. Järjestämme myös yksittäisiä lähikoulutustilaisuuksia ja webinaareja hankekauden aikana. Maksuttoman osallistumisen koulutukseen mahdollistaa Opetushallitus, joka rahoittaa ohjelmaa kesään 2025 saakka.

Tutustu tarkemmin kurssivalikoimaan, sisältöihin ja aikatauluihin ohjelman verkkosivulta: lumatikka.luma.fi

Verkkosivun kautta pääset hyödyntämään myös aiemman hankekauden kiitettyjä materiaaleja:

  • 20 itseopiskelukurssin kokonaisuus Digicampuksessa
  • 30 oppimateriaalikokoelmaa Avointen oppimateriaalien kirjastossa
  • 200 asiantuntijaluentoa hankkeen Youtube-kanavalla

“Todella hyvä ja käytännönläheinen kurssi. Videot olivat erityisen hyviä ja sopivan pituisia. Kurssi oli koostettu siten, että se eteni loogisesti. Hyviä vinkkejä opetukseen sai ihan kaikista videoista. Tehtävät olivat järkevän laajuisia ja hyvin ryhmäni kanssa toteutettavissa. Tällaista lisää!”

LUMATIKKA+ -hankkeen järjestää LUMA-keskus Suomi –verkosto. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Sinua voisi myös kiinnostaa