Koulutuksia ja kursseja opettajille

Eri koulutusasteiden kasvatus- ja opetushenkilöstölle tukea osaamisensa jatkuvaan oppimiseen.
Opettajien ilmastofoorumi: Teachers' Climate Change Forum

Helsingin yliopiston tiedekasvatus sekä Ilmakehätieteiden keskus (INAR) ovat järjestäneet useana vuonna kansainvälisen ilmastofoorumin, Teachers' Climate Change Forumin. Tapahtuma on suunnattu kaikkien luokka-asteiden opettajille kehittämään heidän ammatillista osaamistaan.

Kestävyys.nyt

Kestävyys.nyt -kurssi tarjoaa tukevan tietopaketin kestävän kehityksen käsitteestä ja sen ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista sekä näiden välisistä yhteyksistä ja jännitteistä. Kurssin läpi kulkeva eettinen näkökulma luo pohjan tarkastella kestävää kehitystä myös poliittisena ja normatiivisena käsitteenä. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä opetuksessa, vaikka kurssia ei kävisikään.

Kiertotalous.nyt

Kiertotalous.nyt -kurssilla opitaan, mitä kiertotalous tarkoittaa, ja miksi sitä tarvitaan. Lisäksi syvennytään kiertotalouden merkitykseen ja mahdollisuuksiin neljän eri aihealueen kautta saaden samalla kattavan kuvan kiertotalouden käytännön sovelluksista. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä opetuksessa, vaikka kurssia ei kävisikään.

Innokas-verkosto

Innokas-verkosto ohjaa kouluja luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologian avulla!

Lähtökohtana Innokas-verkoston toiminnassa on Innovatiivisen koulun malli ja siihen liittyvä teknologiaa monipuolisesti hyödyntävä koulun toiminnan kehittäminen. Koulua ja koulun ympäristöä tarkastellaan kokonaisuutena, oppimisympäristöjen verkostona. Kehittämistyön keskiössä on 2000-luvun oppija, joka omaksuu työelämässä ja vapaa-aikana tarvittavan osaamisen (21st Century Skills). Olennaista on oppilaiden osallisuus koulun toiminnan suunnittelussa ja toiminnan toteuttamisessa.Tärkeänä osana kehittämistyöhön liittyvät opettajuuden tukeminen, johtajuuden jakaminen ja yhteistyöverkostojen rakentaminen.

Innokas-verkoston sivuilta löydät käytännönläheisiä materiaalipaketteja sekä koulutuksia.

LU­MA­TIK­KA - koh­ti op­pi­ja­läh­töis­tä ja in­nos­ta­vaa ma­te­ma­tii­kan ope­tus­ta

LUMATIKKA on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat herättämään ja kasvattamaan oppijoittesi matikkainnostusta!

Opintojen tavoitteena on kehittää eri ikäisten oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien matemaattista osaamista ja pedagogisia taitoja. Opintokokonaisuuteen kuuluu monipuolisia kursseja, jotka keskittyvät joko tietynikäisten oppijoiden oppimiseen ja opetukseen tai tietyn matemaattisen teeman tai ilmiön käsittelyyn. Opintoihin kuuluu verkko-opiskelua ja opetuskokeiluita käytännön opetustyössä.

Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai yksittäisiä kursseja täysin verkon välityksellä. Opinnot on mahdollista rekisteröidä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Valikoima verkkokursseja alkaa aina lukukausittain. Kursseilla voit edessä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Ohjelman toteuttavat seitsemän yliopistoa ja ammattikorkeakoulua LUMA­-keskus Suomi -­verkoston koordinoimana (vuosina 2018-2022).

Sinua voisi myös kiinnostaa