OSMOn maan kasvukuntoa käsittelevät lehtiartikkelit

Jukka Rajalan, Tuomas Mattilan ja Ritva Mynttisen eri lehtiin kirjoittamat maan kasvukuntoa käsittelevät lehtiartikkelit OSMO-hankkeen aikana.

OSMOn esittelyvideo - Ravinteiden kierrätys käytäntöön: OSMOssa maaperätieto jalostuu käytännön osaamiseksi  tuotettiin Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön-hankkeen kanssa yhteistyössä