Tutkimus

Ruralia-instituutissa tehdään monitieteistä ja tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta. Tutkimus liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy kestävään kehitykseen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen globalisoituvassa maailmassa.
Tutkimus ja kehittämistoiminta

Ruralia-instituutissa tehdään monitieteistä ja tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta. Tutkimus liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy kestävään kehitykseen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen globalisoituvassa maailmassa.

Monipuolinen kansainvälinen ja kotimainen tutkimusyhteistyö ja tutkijakoulutuskumppanuudet vahvistavat instituutin tutkimusta. Tutkimushankkeiden tulokset pyritään julkaisemaan sekä alan johtavissa tiedelehdissä että yleistajuisemmin instituutin omissa julkaisusarjoissa ja ammattilehdissä. 

Instituutissa koordinoidaan ja osallistutaan kehittämisprosesseihin, joissa luodaan ja pilotoidaan uusia toimintamalleja ja innovaatioita maaseudun kehittämiseen. Tavoitteena on yhdistää ratkaisukeskeisesti yliopistollista tutkimustietoa, asiantuntijuutta ja käytännön kokemusperäistä tietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Kehittämistoiminta palvelee maaseudun yrityksiä, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä edistää erilaisten politiikkainstrumenttien vaikuttavuutta. Kehittämishankkeiden tulokset raportoidaan instituutin omissa sarjoissa ja alan ammattilehdissä.

Vastuulliset tutkijat (PI)

Tutkimus ja kehittäminen

Löydät kaikki asiantuntijamme täältä: Henkilöhaku I Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Me­neil­lään ole­vat tutkimus- ja ke­hit­tä­mis­hank­keet, jois­sa Ru­ra­lia-instituutti on mu­ka­na 

Kaikki hankkeet, myös päättyneet, löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista (Research portal).