Tietoa meistä

Ruralia on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, jolla on toimipaikat Mikkelissä ja Seinäjoella. Instituutti toteuttaa tehtäväänsä tekemällä tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta ja osallistumalla opetuksen antamiseen sekä kehittämällä ratkaisuja yrittäjyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi verkostoitumalla ja rakentamalla avoimia oppimisympäristöjä.
Ruralia-instituutti

Kurki Sami

Sähköposti: sami.p.kurki@helsinki.fi
Puhelin: 02941 40338
Matkapuhelin: 050 081 1232

Hyyryläinen Torsti
Tutkimusjohtaja, dosentti

Sähköposti: torsti.hyyrylainen@helsinki.fi
Puhelin: 02941 21383
Matkapuhelin: 044 308 5322

Johtokunta 1.4.2022 - 31.3.2026

Puheenjohtaja

Dekaani Ritva Toivonen HY / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Jäsenet

Professori, varadekaani Sami Moisio 
HY / Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Johtaja Susanna Lehvävirta
HY / Kestävyystieteen instituutti HELSUS

Professori, varadekaani Mari Sandell
HY / maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
 

Professori, varadekaani Timo Kaartinen
HY / valtiotieteellinen tiedekunta

Koordinaattori Eeva Uusitalo
HY / Ruralia-instituutti, Mikkelin toimintayksikkö
 

Yliopistotutkija Aapo Jumppanen
HY / Ruralia-instituutti, Seinäjoen toimintayksikkö
 

Innovaatiojohtaja Antti Saartenoja
Etelä-Pohjanmaan liitto
 

Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola 
MMM / Maaseudun kehittämisyksikkö
 

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen 
Mikkelin kaupunki

Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki
Seinäjoen kaupunki    

Opiskelijajäsen, väitöskirjatutkija Jaakko Mäkelä
HY / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Varajäsenet

Professori Niklas Jensen-Eriksen
HY / humanistinen tiedekunta

Professori Sirkku Juhola
HY / bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Professori Mikko Tolonen
HY / HELDIG Helsinki Centre for Digital Humanities

Dekaani, professori Johanna Mäkelä
HY / kasvatustieteellinen tiedekunta

Hankekoordinaattori Hanna-Maija Väisänen
HY / Ruralia-instituutti, Mikkelin toimintayksikkö

Väitöskirjatutkija Hannele Suvanto
HY / Ruralia-instituutti, Seinäjoen toimintayksikkö

Johtaja Jarkko Huovinen
Suomen kuntaliitto ry, Elinvoima ja talous -yksikkö

Elinkeinopäällikkö Tuomas Kähö
Suomen metsäkeskus, Itäinen palvelualue, Mikkeli

Hallintojohtaja Ari Liikanen
Mikkelin kaupunki

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala
Seinäjoen kaupunki

Opiskelijajäsen, valt. yo Kari-Pekka Pietiläinen
HY / Valtiotieteellinen tiedekunta

Neu­vot­te­lu­kun­tien toi­mi­kausi 1.4.2022 – 31.3.2026

Mik­ke­li

Kimmo Kainulainen, kunnanjohtaja
Kangasniemen kunta

Anne Kokkonen, kehittämispäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto

Soile Kuitunen, toimitusjohtaja
Kuntoutussäätiö

Teppo Leinonen, toimitusjohtaja
Etelä-Savon kauppakamari

Marita Leskinen, tuoteturvallisuuspäällikkö
HKSkan Finland

Hanna Muttilainen, tutkija
Luonnonvarakeskus

Anni Panula-Ontto-Suuronen,
ympäristönsuojelun asiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus,
Ympäristönsuojelun ja vesienkäytön
palvelut -yksikkö

Seija Pohjanoksa, matkailualan yrittäjä
Mäntyharju

Hannu Ranki, ekonomisti (puheenjohtaja)
Mikkelin seudun vapaa-ajan asukkaat

Mervi Simoska, kunnanjohtaja
Juvan kunta

Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen
(varalla digitalisaatiojohtaja Milla Ratia)
Suur-Savon Sähkö Oy

Yhteysjohtaja Pekka Äänismaa
(varalla elinkeinopäällikkö Tuomas Kähö)
Suomen metsäkeskus

Seinäjoki

Henri Honkala, toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Kaija Ketola-Annala, henkilöstön kehittämispäällikkö
(puheenjohtaja)
Atria Suomi

Tomi Kohtanen, toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Harri Latva-Mäenpää, toimitusjohtaja
Foodwest Oy

Hannemari Niemi, asiantuntija
Into Seinäjoki Oy

Mervi Niemi-Huhdanpää, toiminnanjohtaja
Aisapari ry.

Yrjö Ojaniemi, toiminnanjohtaja
MTK Etelä-Pohjanmaa

Ritva Rintapukka, maaseutuyksikön päällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Elina Varamäki, vararehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK

Olli-Pekka Viinamäki, toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry.

Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö
Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti

Lönnrotinkatu 7, 3. krs
50100 MIKKELI

Kampusranta 9 C, 2. krs
60320 SEINÄJOKI

Instituutin asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Puhelin: 0294 1911 (yliopiston vaihde)
Helsingin yliopiston henkilöhaku

Henkilöstö

Löydät asiantuntijamme täältä: Henkilöhaku I Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Co-op Network Studies -yliopistoverkosto, kasvatustiede, opiskelijaosuuskunnat, yrittäjyyskasvatus
Hytinkoski Pekka, pedagoginen suunnittelija

Osuustoiminta ja osuuskuntayrittäjyyskoulutukset
Klén Tytti, koulutussuunnittelija

Korkea-asteen opetuksen työelämäyhteistyö
Mynttinen Ritva, koulutussuunnittelija

Yliopistollinen aikuiskoulutus, elinikäinen oppiminen
Perttu Katja, koulutuspäällikkö

Korkea-asteen opetuksen työelämäyhteistyö
Pylkkänen Päivi, projektipäällikkö

Barry Tiina, palvelukoordinaattori

Björninen Susanna, project controller

Huhtala Jaana, graafinen suunnittelija

Karttunen Hanna-Riitta, hallintoasiantuntija, controller

Korpi Terhi, project controller

Laitila Minna, palvelupäällikkö

Närvänen Antti, IT-asiantuntija

Panula Jarmo, palvelukoordinaattori

Yhteistyö ja verkostot

Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokajärjestelmässä.

Ruralia-instituutti toimii valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tekee läheistä yhteistyötä Helsingin yliopiston eri yksiköiden sekä laajasti yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Keskeinen yhteistyömuoto on osallistuminen yliopistokeskusten toimintaan. Ruralia-instituutti toimii sekä Mikkelin yliopistokeskuksessa (MUC) että Seinäjoen yliopistokeskuksessa (UCS).