Opetus

Ruralia on oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen luova, monitieteinen, työelämä- ja tutkimuslähtöinen oppimisympäristö, jossa sovelletaan teoriaa käytäntöön ja opitaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen keinoin.
Koulutustarjonta Ruraliassa

Ruralia tarjoaa painoaloillaan yliopistollista täydennyskoulutusta ja perusopetusta. Osaamisen kehittämistä ja koulutusta sisältyy myös moniin kehittämishankkeisiimme. Lisäksi tuotamme oppimateriaaleja ja kehitämme koulutusmalleja. Teemme yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. 

Täydennyskoulutus tähtää osallistujien ammatillisen tiedon ja osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen. Täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekuntien ja muiden koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Ruralia tarjoaa täydennyskoulutusta painoaloillaan eri asiantuntijaryhmille. 

Yliopistollista perusopetusta tarjotaan Co-Op Network Studies -yliopistoverkoston kautta jäsenyliopistojen perus- ja jatko-opiskelijoille. Opetusohjelma toteutetaan yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Opetusta tarjotaan verkko-opetuksena ja Ruralia vastaa sen koordinoimisesta.

Etelä-Pohjanmaalla on aloitettu vuonna 2023 UCSedu-hanke yliopistokoulutuksen vahvistamiseksi. Lue hankkeesta uutinen täältä.

Katso koko Helsingin yliopiston tarjonta! Tar­jol­la MOOCe­ja, avoi­mia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia ja täy­den­nys­kou­lu­tus­ta.

Tutustu Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen tarjontaan>>

Tutustu maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetustarjontaan>>

Materiaalipankin aineistot on tuotettu Ruralian hankkeissa ja ne ovat kaikkien vapaasti käytettävissä omaehtoiseen osaamisen kehittämiseen.

Osa materiaaleista (Luomu, maan kasvukunto ja kestävä kehitys -kokonaisuuden esityksiä, videoita, tietokortteja) on tallennettu kansalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (Aoe.fi) ja ovat haettavissa Aoe.fi-palvelun lisäksi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta Finna.fistä. Näitä materiaaleja voi käyttää omaehtoisen opiskelun lisäksi myös ammatillisen koulutuksen ja alemman korkeakouluasteen oppimateriaaleina.

Materiaalipankista löytyvät aineistokokonaisuudet:
Ota yhteyttä koulutuksesta vastaaviin asiantuntijoihimme:

Co-op Network Studies -yliopistoverkosto, kasvatustiede, opiskelijaosuuskunnat, yrittäjyyskasvatus
Hytinkoski Pekka, pedagoginen suunnittelija

Osuustoiminta ja osuuskuntayrittäjyyskoulutukset
Klén Tytti, koulutussuunnittelija

Korkea-asteen opetuksen työelämäyhteistyö
Mynttinen Ritva, koulutussuunnittelija

Yliopistollinen aikuiskoulutus, jatkuva oppiminen
Perttu Katja, koulutuspäällikkö

Korkea-asteen opetuksen työelämäyhteistyö
Pylkkänen Päivi, projektipäällikkö