Avoin yliopisto: Alue- ja kulttuurintutkimus

Alue- ja kulttuurintutkimus on kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman opintosuunta. Osa opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja alue- ja kulttuurintutkimuksen aineopinnoista tai 15 op kokonaisuuden Latinalaisen Amerikan tutkimuksesta ja Pohjois-Amerikan tutkimuksesta.

Oletko kiinnostunut populaarikulttuurista, medista ja ihmisten välisestä vuorovakutuksesta? Haluaisitko perehtyä maailman eri alueiden yhteiskuntiin ja kulttuureihin sekä tutkia kulttuurien kohtaamista?

Alue- ja kulttuurintutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi identiteettejä, arvoja ja ideologioita Euroopan eri alueiden sekä Latinalaisen ja Pohjois-Amerikan näkökulmista. Opinnoissa korostuu myös ajatus paikkojen ja tilojen kulttuurisesta muotoutumisesta.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan soveltuvia opintoja

Voit opiskella yksittäisiä kursseja alue- ja kulttuurintutkimuksen opinnoista. Opinnot ovat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa osa alue- ja kulttuurintutkimuksen aineopintoja.

Voit opiskella 15 op kokonaisuuden Latinalaisen Amerikan tutkimuksesta ja Pohjois-Amerikan tutkimuksesta lukuvuonna 2024-2025.

Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Voit opiskella avoimina opintoina osan alue- ja kulttuurintutkimuksen aineopinnoista. Tieteenalaopinnot ja teemaopinnot ovat Helsingin yliopiston alue- ja kulttuurintutkimuksen opiskelijoilla osa aineopintoja.

Useille kursseille voit osallistua ilman edeltäviä opintoja - tutustu kurssin tarkempiin sisältöihin kurssisivulla.

Tieteenalaopinnot Tieteenalaopinnot: KUKA-AL212 ja KUKA-AL213. Voit suorittaa kurssikoodin kerran. Yhdelle kurssikoodille voidaan tarjota useita vaihtoehtoisia toteutuksia.
Teemaopinnot Teemaopinnot: KUKA-AL215, KUKA-AL216, KUKA-AL217, KUKA-AL218, KUKA-AL219. Voit suorittaa kurssikoodin kerran. Yhdelle kurssikoodille voidaan tarjota useita vaihtoehtoisia toteutuksia.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija omaa kattavat perustiedot Latinalaisen Amerikan valtavasta ja maantieteellisesti, historiallisesti sekä kulttuurisesti heterogeenisesta alueesta, osaten suhteuttaa Latinalaisen Amerikan tämänhetkiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset diskurssit laajempaan pitkän keston kontekstiinsa.

Kurssit Jos suoritat 15 op kokonaisuutta, suorita kaikki alla olevat koodit: KUKA-AL501, KUKA-AL502, KUKA-AL503

Opiskelija saavuttaa alustavan käsityksen siitä, mistä Yhdysvaltain ja Kanadan tutkimuksessa on kysymys, kulttuurimaantieteen, politiikan tutkimuksen, historian ja muun alue- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista.

Kurssit Jos suoritat 15 op kokonaisuutta, suorita kaikki alla olevat koodit: KUKA-AM501, KUKA-AM502, KUKA-AM503
Pohjois-Amerikan tutkimuksen muita opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Pilotoimme osassa kesäopinnoista 2024 uutta SISU-järjestelmää. Kesän pilotissa ovat mukana hum. tiedekunnan aineet sekä psykologia. Löydät näiden pilotoitavien aineiden kesäopinnot kootusti.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Katso maisteritason opinnot alue- ja kulttuurintutkimuksen avoimet opinnot sivulta.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Aiemmin järjestetyt opinnot

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta. 

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.