Avoin yliopisto: Alue- ja kulttuurintutkimus
Alue- ja kulttuurintutkimus on kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman opintosuunta. Osa opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja alue- ja kulttuurintutkimuksen aineopinnoista tai 15 op kokonaisuuden Latinalaisen Amerikan tutkimuksesta.

Oletko kiinnostunut populaarikulttuurista, medista ja ihmisten välisestä vuorovakutuksesta? Haluaisitko perehtyä maailman eri alueiden yhteiskuntiin ja kulttuureihin sekä tutkia kulttuurien kohtaamista?

Alue- ja kulttuurintutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi identiteettejä, arvoja ja ideologioita Euroopan eri alueiden sekä Latinalaisen ja Pohjois-Amerikan näkökulmista. Opinnoissa korostuu myös ajatus paikkojen ja tilojen kulttuurisesta muotoutumisesta.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan soveltuvia opintoja

Voit opiskella yksittäisiä kursseja alue- ja kulttuurintutkimuksen opinnoista. Opinnot ovat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa osa alue- ja kulttuurintutkimuksen aineopintoja.

Voit opiskella 15 op kokonaisuuden Latinalaisen Amerikan tutkimuksesta lukuvuonna 2023-2024.

Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen kurssit Voit ilmoittautua kurssille kurssisivulta.
Pohjois-Amerikan tutkimus Voit ilmoittautua kurssille kurssisivulta.

Voit opiskella avoimina opintoina osan alue- ja kulttuurintutkimuksen aineopinnoista. Tieteenalaopinnot ja teemaopinnot ovat Helsingin yliopiston alue- ja kulttuurintutkimuksen opiskelijoilla osa aineopintoja.

Useille kursseille voit osallistua ilman edeltäviä opintoja - tutustu kurssin tarkempiin sisältöihin kurssisivulla.

Tieteenalaopinnot Tieteenalaopinnot: KUKA-AL211, KUKA-AL212, KUKA-AL213. Voit suorittaa kurssikoodin kerran. Yhdelle kurssikoodille voidaan tarjota useita vaihtoehtoisia toteutuksia.
Teemaopinnot Teemaopinnot: KUKA-AL215, KUKA-AL216, KUKA-AL217, KUKA-AL218, KUKA-AL219. Voit suorittaa kurssikoodin kerran. Yhdelle kurssikoodille voidaan tarjota useita vaihtoehtoisia toteutuksia.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija omaa kattavat perustiedot Latinalaisen Amerikan valtavasta ja maantieteellisesti, historiallisesti sekä kulttuurisesti heterogeenisesta alueesta, osaten suhteuttaa Latinalaisen Amerikan tämänhetkiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset diskurssit laajempaan pitkän keston kontekstiinsa.

Kurssit Jos suoritat 15 op kokonaisuutta, suorita kaikki alla olevat koodit: KUKA-AL501, KUKA-AL502, KUKA-AL503
Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Katso maisteritason opinnot alue- ja kulttuurintutkimuksen avoimet opinnot sivulta.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.