Avoin yliopisto: Etnologia ja folkloristiikka

Folkloristiikka on kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuriperinnön maisteriohjelman opintosuunta. Osa folkloristiikan opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lukuvuonna 2023-2024 voit opiskella Etnologia ja folkloristiikka 30 op kokonaisuuden.

Folkloristiikka tarkastelee ihmisten kommunikaatiota ja ilmaisukulttuuria epävirallisissa, instituutioiden ulkopuolisessa toiminnassa. Lisäksi se tarkastelee niitä yhteiskunnallisia puitteita, jotka tuottavat perinteeksi käsittämiämme ilmiöitä.

Ilmiönä perinne käsitetään usein menneisyyteen liittyväksi, mutta folkloristin huomio kiinnittyy perinteen viestinnälliseen rooliin sen esityshetkenä – sijoittui tuo hetki sitten tutkijan nykyhetkeen tai menneisyyteen.

 

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan soveltuvia opintoja

Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt etnologian ja folkloristiikan keskeisiin teoreettisiin näkökulmiin, tutkimusteemoihin ja -menetelmiin.

Voit halutessasi opiskella sinua kiinnostavia kursseja myös yksittäin.

Valitse kaikki (10 op) Jos suoritat 30 op kokonaisuutta, opiskele molemmat kurssikoodit: KUKA-EF211, KUKA-EF212
Valitse neljä (20 op) Jos suoritat 30 op kokonaisuutta, opiskele neljä kurssia seuraavista koodeista: KUKA-EF213, KUKA-EF214, KUKA-EF215, KUKA-EF216, KUKA-EF217, KUKA-EF218, KUKA-EF219, KUKA-EF220. Kaikkia koodeja ei välttämättä ole tarjonnassa joka vuosi. Lukuvuonna 2023-2024 opetusta on tarjolla viidestä koodista: 213-214, 216-218

Folkloristiikan opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija erityisesti Suomen, mutta myös muiden maiden henkiseen kansankulttuuriin, suullisen perinteen lajeihin ja osa-alueisiin sekä perinteen tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja menetelmiin.

Kurssit Voit suorittaa yksittäisiä sinulle sopivia kursseja.
Kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Tarjonnassamme on ajoittain opintoja myös kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan soveltuvista folkloristiikan opinnoista.

Kurssit Voit suorittaa yksittäisiä sinulle sopivia kursseja.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina Aasian tutkimuksen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen