Avoin yliopisto: Uskontotiede

Uskontotiede on kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuriperinnön maisteriohjelman opintosuunta. Osa uskontotieteen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia (15 op, 30 op).

Uskontotiede käsittelee uskontoa kulttuurisena, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimus ei rajoitu mihinkään tiettyyn uskontoon, vaan kohdistuu uskontoihin yleismaailmallisesti.

Uskontotiede tutkii toisaalta yksityisen ihmisen uskontoa ja uskonnollista kokemusta, toisaalta uskontoa kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä yhteiskunnan osana. Uskontoa lähestytään monitieteisesti.

Uskontotieteen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella uskontotieteen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (15 op tai 30 op). Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssien sivuilta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Uskontotieteen opintokokonaisuuden voi suorittaa joko 15 op:n tai 30 op:n laajuisena. Uskontotieteen perusteet 5 op on pakollinen opintojakso. Muut opintojaksot (10-25 op) voit valita tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta voi vaihdella vuosittain.

Kaikille yhteinen kurssi Opintokokonaisuuteen sisältyy yksi kaikille yhteinen kurssi. Muut kurssit (10-25 op) voit valita tarjolla olevista vaihtoehdoista.
Valinnaiset kurssit Voit valita alla olevista kursseista kaksi tai viisi suorittamasi opintokokonaisuuden laajuuden mukaan. Valinnaisten kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Pilotoimme osassa kesäopinnoista 2024 uutta SISU-järjestelmää. Kesän pilotissa ovat mukana hum. tiedekunnan aineet sekä psykologia. Löydät näiden pilotoitavien aineiden kesäopinnot kootusti.

Uskontotieteen opintokokonaisuuden voi suorittaa joko 15 op:n tai 30 op:n laajuisena. Uskontotieteen perusteet 5 op on pakollinen opintojakso. Muut opintojaksot (10-25 op) voit valita tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta voi vaihdella vuosittain.

Pakollinen kurssi Kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi. Muut kurssit (10-25 op) voit valita tarjolla olevista vaihtoehdoista.
Valinnaiset kurssit Voit valita alla olevista kursseista kaksi tai viisi suorittamasi opintokokonaisuuden laajuuden mukaan.
Muita uskontotieteen opintoja Tarjonnassamme voi olla myös muita uskontotieteen opintoja, esimerkiksi yksittäisiä maisterivaiheen opintoihin sopivia opintojaksoja. Nämä opinnot ovat usein monitieteisiä ja niiden järjestävänä yksikkönä voi olla myös jokin muu maisteriohjelma. Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain.
Siirtymäsäännöt

Jos olet aiempina vuosina suorittanut uskontotieteen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.