Avoin yliopisto: Lähi-idän ja islamin tutkimus

Lähi-idän ja islamin tutkimus on kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman opintosuunta. Osa Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15 op).

Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opiskelija syventyy monipuolisesti Lähi-itään ja/tai islamiin. Lähi-idän ja islamin tutkimus on monitieteistä alue- ja kulttuurintutkimusta, jossa kohteena ovat alueen yhteiskunnat, kulttuurit, politiikka, historia ja uskonnot. Islamin osalta voi valita myös uskonnonopettajan linjan.

Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajemman opintokokonaisuuden (15 op). 

Opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa järjestettävää opetusta. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Voit suorittaa kursseja yksittäin tai 15 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Jos haluat suorittaa useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen kurssisivulta. Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain.

KUKA-LIS530 Islamin tutkimus 1, opintokokonaisuus 15 op Jos haluat suorittaa opintokokonaisuuden (15 op), valitse kolme alla näkyvistä kursseista. Voit suorittaa kursseja myös yksittäisinä oman kiinnostuksesi mukaan. Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain.
KUKA-LIS510 Lähi-idän tutkimus 1, opintokokonaisuus 15 op Jos haluat suorittaa opintokokonaisuuden (15 op), valitse kolme alla näkyvistä kursseista. Voit suorittaa kursseja myös yksittäisinä oman kiinnostuksesi mukaan. Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain.

Pilotoimme osassa kesäopinnoista 2024 uutta SISU-järjestelmää. Kesän pilotissa ovat mukana hum. tiedekunnan aineet sekä psykologia. Löydät näiden pilotoitavien aineiden kesäopinnot kootusti.

Islamin tutkimuksen opintoja Voit suorittaa kursseja yksittäin. Ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen kurssisivulta. Osa opinnoista järjestetään englanniksi.
Lähi-idän tutkimuksen opintoja Lähi-idän tutkimuksen opinnoista on Avoimessa yliopistossa tarjolla yksittäisiä opintojaksoja. Opintotarjonta voi vaihdella vuosittain.
Siirtymäsäännöt ja aiemmin järjestetyt opinnot

Jos olet suorittanut aiempina vuosina Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opintoja, voit tarkistaa oheiselta sivulta opintosuoritustesi vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta. 

 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.