Avoin yliopisto: Arkeologia
Arkeologia on Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuriperinnön maisteriohjelman opintosuunta. Osa arkeologian opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kaikki ihmistoiminta jättää aineellisia jälkiä, kuten esineitä, jätettä, rakenteita, muutoksia maaperään, kasvillisuuteen tai maisemaan. Näitä jälkiä tutkiva arkeologia on monitieteinen ala; opinnoissa kohtaavat humanistiset ja sosiaaliset tieteet sekä luonnontieteet.

Keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tutkimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä.

Arkeologian opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa tai kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa järjestettävää opetusta.

Arkeologian opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Arkeologian opinnoille on ominaista pitkä aikaperspektiivi: sen tutkimuskohteet ulottuvat varhaisimmasta kivikaudesta aina nykyhetkeen asti.

Voit opiskella arkeologian opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai arkeologian opintokokonaisuuden (15 op). Useimmiten kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan soveltuvia opintoja

Arkeologian opintokokonaisuus ja teemaopinnot ovat osa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman arkeologian opintoja.

Kurssi Tutustumiskurssilla voit tutustua arkeologiaan ja sen opiskeluun Helsingin yliopistossa. Tutustumiskurssi on suunnattu erityisesti lukiolaisille ja toisen asteen opiskelijoille, mutta se sopii hyvin myös muille arkeologiasta kiinnostuneille! Tervetuloa!

Voit opiskella joko koko kokonaisuuden (15 op) tai sinulle sopivia yksittäisiä kursseja.

Arkeologian opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä koulutusohjelman kanssa. Avoimen opiskelijat osallistuvat ensimmäisellä ja kolmannella kurssilla koulutusohjelman opetukseen, keskimmäinen kurssi on MOOC. Koulutusohjelman järjestämillä kursseilla on rajallinen määrä paikkoja. Lisätiedot kurssisivuilla.

Pakolliset kurssit 15 op kokonaisuuteen suorita kaikki alla olevat kurssit. Jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.

Arkeologian teemaopintoja toteutetaan yhteistyössä koulutusohjelman kanssa; Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Kurssit Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen.
Kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Temaattiset kurssit ovat osa kulttuuriperinnön maisteriohjelman arkeologian opintoja. Temaattiset kurssit ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teemaan alan tutkijan johdolla. Nämä opinnot ovat usein monitieteisiä ja niiden järjestävänä yksikkönä voi olla myös jokin muu maisteriohjelma.

Luentoja järjestetään temaattisilla kursseilla myös ilta-aikaan, joten ne sopivat hyvin esimerkiksi työssäkäynnin oheen. Tervetuloa mukaan!

Kurssit Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Jos suoritat useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle erikseen.
Kurssit Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Jos suoritat useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle erikseen.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen